Ден: 26.07.2020

Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“  кандидатства с проектно предложение „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“...