Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Новото общинско предприятие „Туризъм“ в Ботевград ще функционира с 9 човека персонал

С 18 гласа за“ , трима „въздържал се“ Общински съвет-Ботевград взе решение за преобразуване на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич“ в Общинско предприятие „Туризъм“. „Въздържал се“ гласуваха съветниците от ПП ГЕРБ – д-р Георги Канзов, Иван Николов и Кирил Руневски.

Новото общинско предприятие ще се управлява от директор и в него ще работят общо 9 служители , като 5 от тях са служители на ОППД“Боженишки Урвич“, а  новоназначените ще са трима –  експерт „Туризъм“, експерт „Маркетинг и реклама“ и експерт „ Информационно обслужване“. Експертът „Туризъм“ ще бъде трансфериран от общинската администрация в новото предприятие, а експертът „Информационно обслужване“ ще дойде от Исторически музей-Ботевград.

Определено е мястото, където ще бъде изграден Туристическия информационен център. Той ще се намира в северозападната част на общината, в непосредствена близост до един от пенсионерските клубове, клуба на инвалида и клуба на пчеларя в Ботевград.

Да припомним, че ОППД „Боженишки Урвич“ е създадено с  решение №235/13.09.2007 г. на Общински съвет – Ботевград е с предмет на дейност: осъществяване на стопански функции, свързани с почивното дело и възстановителната дейност. С Решение №274/ 28.11.2018 г. Общински съвет – Ботевград приема „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019 – 2025 I’.“.

С цел подобряване организацията и координацията на туристическите дейности в община Ботевград и повишаване на административния капацитет в сферата на туризма, в приетата Стратегия е заложена като мярка за постигане на целите й създаването на ОП „Туризъм“. В нея е предвидено създаването на Туристически информационен център – Ботевград.

В същото време, в рамките на проект „Хетеротопии“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ  за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, който Община Ботевград спечели през 2018г. и вече изпълнява, също е предвидено да функционира Туристически ГИД информационен център, за който е обособено помещение в сградата на общинска администрация. В рамките на  проекта обаче разходи за персонал и административно обслужване на този център не са предвидени, поради което общинското ръководство счита за целесъобразно тази дейност да бъде изпълнявана именно от служителите на ОП „Туризъм“.

По Докладната записка постъпиха питания от двама общински съветника.

Д-р Георги Канзов попита какъв контрол ще се осъществява върху туристическите обекти, предоставящи услуги по силата на чл. 5, ал. 20 от Правилника на новото предприятие. Той постави и втори въпрос – има ли зададени количествени критерии, които да оценяват необходимостта от дейността на въпросната структура. В отговор кметът Иван Гавалюгов заяви, че вече е обяснил, че административните задължения по Закона за труизма ще бъдат поети от общинското предприятие, както много други общини са извели тази функция. „Към настоящия момент въпросните контролни дейности, произтичащи от закона за туризма се извършват от експерта в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“, респективно този служител ще бъде трансфериран в общинското предприятие и ще продължи да изпълнява всички дейности, свързани с контрола – свързаните с категоризацията места за настаняване и за хранене,  туристическите такси и т.н.“. Що се отнася за количествените  критерии за контрола, кметът обясни, че ако 95% от обектите, които подлежат на категоризация са изпълнили условията , съгласно Закона за туризма и това бъде изконтролирано от съответния общински служител, контролът е налице. Всичко под 95% кметът посочи, че ще го приеме за незадоволително. На въпрос на д-р Канзов, какъв е в момента този процент, кметът отговори, че е 97,8%.

Има ли критерии, по които ще бъде назначен директорът на ОП „Туризъм“ и дали ще бъде ли проведен конкурс или той ще бъде определен по „симпатии“, попита общинският съветник Кирил Руневски.  Под формата на шега кметът отговори – „по симпатии“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *