Обявиха фирмите, спечелили обществената поръчка на Община Ботевград, за извършване на обществения транспорт

Днес, 5 август 2020 година, зам.кметът Борис Борисов обяви изпълнителите на обществената поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни разписания в три обособени позиции:

Обособена позиция №1: Автобусни линии: Вътрешноградска линия, Ботевград-Правец; Ботевград – Трудовец и София – Ботевград.

Обособена позиция №2: Автобусни линии: Ботевград – Врачеш; Ботевград – Новачене ; Ботевград – Гурково; Ботевград – Боженица; Ботевград – Липница, Елов дол; София – Ботевград.

Обособена позиция №3: Автобусни линии: Ботевград – Зелин; Ботевград – Литаково; Ботевград – Краево, Рашково; София – Ботевград. .

Общият пробег за срока на договора по автобусните линии на поръчката е 5 047 260 км.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 172 954 лв. За Обособена позиция №1 общата  стойност на поръчката е 307 679 лв., за Обособена позиция №2 – 505 195 лв., за Обособена позиция №3 – 360 079 лв.

Оценяването на офертите бе извършено от комисия, с председател зам.кмета Цветелин Цветков, която  обяви резултатите на 3 август. Оценяването бе осъществено по показатели П1 „Възраст на превозните средства” и П2 „Екологичност на превозните средства“ по съответната обособена позиция, след което комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници и оповестяване на предлаганите от тях цени.

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка, комисията направи следното класиране:

За обособена позиция №1 класира на І-во място: ЕТ „Новко Новков“ с комплексна оценка – 100,00 т.

За обособена позиция №2: На І-во място: „Милпет 1“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т.

За обособена позиция №3: На І-во място: „Транс 63“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т.

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка бе обявена на 12 юни 2020 г от зам.кмета Борис Борисов. До края на законоустановения срок – 13 юли 2020 г са подадени само три оферти по съответните обособени позиции.

ЕТ „Новко Новков“ е предложил цени, както следва: за вътрешноградския транспорт – 0,60 лв., Ботевград-Правец – 1,50 лв, Трудовец-Разлив- 0,80 лв. и др.

„Милпет 1“ ЕООД е предложил цени : от началния до крайния пункт по маршрутна линия Ботевград – Врачеш 1,00 лв, Ботевград – Новачене – 1,40 лв, Ботевград – Скравена –1,00 лв, Ботевград – Гурково- 1,50 лев,  Ботевград – Боженица –2,60 лв,  Ботевград – Липница, Елов дол –2,7лв. , по маршрутна линия София -Ботевград – 6,00 лева с ДДС и др.

„Транс 63“ ЕООД участва в поръчката с крайни цени: Ботевград – Зелин –  1,00 лв, Ботевград – Литаково – 1,40 лв, Ботевград – Краево, Рашково – 2,50 лв, Ботевград – Радотина –2,30 лв, Краево – Рашково 0,50 лв, София -Ботевград  7,00 лв и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *