ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Ботевград ще работи с мащабна иновация по национална програма на МОН

ОУ „Н. Й. Вапцаров“- Ботевград получи одобрение от МОН по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ с направление „Изграждане на  център по природни науки – изследвания   иновации“ на стойност над 200 000 лева.

Ще бъде  извършена цялостната промяна на  образователна среда (включваща и физическа и технологична) на кабинетите по химия, физика и биология. Целта е постигането на синхрон между приятна, функционална и предразполагаща физическа среда, с възможности за работа с последно поколение технологии и софтуер, насочени към STEM обучението.

 Мобилна виртуална лаборатория с последно поколение технология, насочена към STEM обучението – стереоскопични лаптопи, базирани на виртуална и добавена реалност.

 Това е изключително силен инструмент за привличането на вниманието на учениците към изучаване на STEM съдържание (което е едно от основните предизвикателства).

Фактът, че са предвидени лаптопи предполага по-висока степен на персонализирано обучение в рамките на класната стая.

Технологията предоставя възможност за приемане и обработка на информацията по няколко сензорни „канала“ – визуално, слухово и допирно.

Предоставя се възможност за тестване и експеримент в напълно безопасна виртуална среда.

Фронталното обучително пространство ще бъде изградено с интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер за визуализиране, редактиране и създаване на електронно интерактивно съдържание.

Учителят ще разполага с дигитално работно поле, обвързано с облачна платформа и възможност за създаване на виртуална класна стая. Ще може да се осъществява учебен процес във всички възможни форми.

Допълнителна добавена стойност от този процес е:

  • Генериране на собствено разработено учебно съдържание
  • Акумулиране на такова и споделянето му като общодостъпен ресурс за всички ученици.

Идеята на това учебно пространство е да предостави възможности за обучение и изграждане на умения в областта на електроника, програмиране и роботика.

За целта са предвидени учебни комплекти и платформа за практическа и изследователска дейност.

За изпълнението на тези дейности се изискват познания по физика, в частност – ел. ток, ел. вериги, електротехника (което се определя като дисциплинарно учебно съдържание)

Чрез работата с комплектите тези познания се насочват към разширени познания от области и сфери с реална приложна стойност .Учебното съдържание преминава към мултидисциплинарно, интердисциплинарно  и трансдисциплинарно  представяне на учебното съдържание в контекста на концепцията за STEM обучение)

Това обучително пространство ще акцентира върху експеримент, тест, практика като методи на обучение.

Освен познания развива и практически, приложни умения.

На фона на текущата ситуация, а и на все по-ясно очертаващи се тенденции, основен акцент ще е постигането на възможности за хибриден модел на обучение – присъствено и дистанционно, което предполага и неговата ефективна организация.

За целта се предвижда създаването на специфична структура на виртуални класни стаи и канали за комуникация (учител-ученик/учител-учител) в рамките на предвиденото облачно решение, което ще функционира в дейностите. Ще бъдат обособени отделни виртуални класни и канали за комуникация, обособени в отделните STEM направления, съответно – „Science“, „Technology”, “Engineering”, “Arts”, “Maths”. Ще бъде конфигуриран „Канал“, който да служи за комуникация и обмен на информация на екипа (PLC или ПУО).

Училищното ръководство пожелава успех на учениците и учителите , които ще участват и реализират  предвидените дейности!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *