Две седмици до крайния срок за прием на студенти в Колеж по енергетика и електроника в Ботевград

Остават малко повече от две седмици до крайния срок за прием на студенти в Колеж по енергетика и електроника в Ботевград, клон на Технически университет-София.

 КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА е държавно висше училище, поделение на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ и обучава студенти по специалността „Приложна електронна и компютърна техника”, перспективна специалност с добри възможности за професионална реализация. Учебните занятия се провеждат без откъсване от работа, в продължение на три години (6 семестъра). Завършилите получават висше образование с образователно квалификационна степен “професионален бакалавър”.  За качеството на обучението е осигурено от квалифициран преподавателски състав. Използват се съвременни методи за преподаване и изпитване с широко използване на интернет технологии, компютърна техника и мултимедия.

Завършилите студенти могат да продължат обучението си на място за придобиване на магистърска степен към ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- филиал Сливен.

От създаването на Колежа през 1989 г. досега са се дипломирали 1104 студенти, намерили професионална реализация като програмисти, електро и аудио инженери, учители, електротехници и т.н. В момента се обучават 80 студенти в образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” и 42 студенти в ОКС „магистър“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *