Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

126 хил.лв за общинската болница предстои да гласуват съветниците в Ботевград – вижте за какво.

В Община Ботевград е постъпила докладна записка от д-р Иван Багелейски – Управител на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД във връзка със спешната необходимост от закупуване на нов мобилен дигитален рентгенов апарат за направа на рентгенови снимки на пациенти лекувани от коронавирус („Ковид-19“) в отделението по вътрешни болести.

По този повод кметът на общината Иван Гавяалюгов е внесъл докалдна записка в Общински съвет-Ботевград с искане да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на Община Ботевград в размер на 114 000 лева с ДДС за неговото закупуване.

Мотивите на д-р Багелейски са, че досега използваният мобилен рентгенов апарат модел Mediroll – 1 на фирма MEDICOR е произведен през 1976г. „Същият е с висока степен на физическа и морална амортизация, което крие рискове както за рентгеновите лаборанти работещи с него, така и за пациентите които се снимат“, мотовира се шефът на общинската болница. Само за месец ноември 2020г. са направени 86 бр. рентгенови снимки с мобилният рентгенов апарат, което е средно годишният брой снимки за цяла година.

Относно необходимостта от разкриване на допълнителни болнични легла в отделението по вътрешни болести на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД за лечение на болни заразени с коронавирус „Ковид-19“ д-р Багелейски съобщава на общинското ръководство необходимостта от монтиране на допълнителни обдишватели. Мотивите му са следните: „Ковид отделението /бившето очно отделение/ не може да събере 23 броя болнични легла, което налага ковид пациентите да се приемат в отделението по вътрешни болести. Отделението по вътрешни болести разполага с 8 бр. изводи за медицински кислород в 4 бр. болнични стаи. Необходимо е да се монтират допълнителни 13 бр. дози окомплектовани с ротаметри с овлажнител в останалите болнични стаи, съгласно медицинските стандарти. За леглата без дози, ще се осигурява кислород в бутилки на колички. Кислородните ротаметри, които се използват в отделението по вътрешни болести са стари и амортизирани, което налага тяхната подмяна“. За монтажа на тръбната линия и кислородните дози с ротаметри с овлажнител са необходими 11 216.40 лева.

Също така е необходимо да се прегради отделението по вътрешни болести с преграда с двукрилна врата в коридора в близост до аварийните стълби, за разделяне отделението на две части: чиста зона и ковид зона. За монтажа на преградата с двукрилна врата са необходими 850,00 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *