Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Увеличиха с 12 бр числеността на ОП БКС в Ботевград

Общински съвет – Ботевград даде съгласие считано 01.01.2021 година да се увеличи числеността на персонала на ОП БКС с 12 щатни бройки – от 136 на 148 в Звено „Депониране“ към отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване”, както следва:

  •  лаборант        – 1 бр.
  •  машинист – 3 бр
  • шофьор тежкотоварен автомобил    – 1 бр.
  • машинист лекотоварен на автомобил                  – 1 бр.
  • пазач невъоръжена охрана     – 4 бр                                                                      
  • общ работник – 1бр.

Причините за увеличаване чилсеността на БКС е провелото се на 27.10.2020 г. в гр. Ботевград Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Ботевград“, което взе следното решение:

„Приема Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – гр. Ботевград да изпълнява дейността по стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ботевград“, считано от 01.01.2021 г..

В тази връзка в общинската в общинската администрация е постъпила докладна записка от директора на ОП „БКС“ Иван Гуленов с вх. №5300-1450/ 22.12.2020 г. за увеличаване числеността на персонала на предприятието с 12бройки, във връзка с поемането на дейностите по обслужване на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Също така предприятието трябва да приеме активите, които към настоящия момент се водят на ОП „РДНО“.

По време на разлеждане на докладната общинският съветник попита дали не е удачно персонала на БКС да бъде увеличен не с 12, а с 9 човека.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *