Община Ботевград обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на общински пътища

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 5 525 506,99 без ДДС.
Краен срок за подаване на офертите е 15 септември 2021 (сряда), 23:59ч.

В рамките на поръчката са обособени следните позиции:
Обособена позиция 1: „Рехабилитация на участък от път SFO1040: /I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир“, включваща: Ремонт на участък от път  SFO1040:/I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир и Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO1040:/I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манасти. Обща стойност на поръчката е 1 352 380.10 лв без ДДС.


Обособена позиция 2: „Рехабилитация на участък от път SFO2046: /SFO1093, Новачене – Боженица/ Боженица – Граница общ.(Ботевград-Роман) – Курново – ЖП гара Струпец – /VRC1143/“ , включваща:  Ремонт на участък от път SFO2046/SFO1093, Новачене – Боженица/Боженижа – Граница общ. (Ботевград – Роман) – Курново – жп. Гара Струпец – /VRC1143/,  Изграждане на тротоари по дължината на ремонтирания участък от път SFO2046/SFO1093, Новачене – Боженица/Боженижа – Граница общ. (Ботевград – Роман) – Курново – жп. Гара Струпец – /VRC1143/ и „Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO2046/SFO1093, Новачене – Боженица/Боженижа – Граница общ. (Ботевград – Роман) – Курново – жп. Гара Струпец – /VRC1143/. Обща стойност на поръчката е 1 606 108.08лв без ДДС.


Обособена позиция 3: „Рехабилитация на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – летовище Зелин“, включваща: Ремонт на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – лет. Зелин,  Изграждане на тротоари  по дължината на ремонтирания участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – лет. Зелин, както и  Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – лет. Зелин; Обща стойност на поръчката е 1 508 183.61 лв без ДДС.


Обособена позиция 4:  „Рехабилитация на участък от път SFO3056: /SFO3054, Новачaне – Липница/ Липница – Елов дол – /SFO2046/“, включваща:  Ремонт на участък от път SFO3056:/ SFO3054, Новачене – Липница / Липница – Елов дол – / SFO2046/ и Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO3056:/ SFO3054, Новачене – Липница / Липница – Елов дол – / SFO2046/ .    
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка, в т.ч. и на отделните обособени позиции, са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“). Обща стойност на поръчката е 1 058 835.20 лв без ДДС.

2 thoughts on “Община Ботевград обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на общински пътища

  1. А кога ще се асфалтира пътя Литаково- Скравена. Използван за обходен маршрут по време на ремонта Ботевград -Литаково, От жителите на Литаково и техниката – камиони, багери на ремонтиращата пътя фирма!!!!!!’ Освен това и улиците на Литаково са в осаяно състояние!!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *