Кметът И.Гавалюгов издаде заповед за образуване на 45 СИК за предстоящите 2 в 1 избори

Днес кметът на община Ботевград издаде заповед за образуване на б 45 /четиридесет и пет/ избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес на територията на община Ботевград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Избирателните секции са разпределени в Ботевград и населените места от общината, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед.

Списъците по чл.41 от ИК да бъдат обявени в срока по ал.1 на видно място в района на съответната избирателна секция.

Настоящата заповед да се обяви публично.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД „ГРАО” и РИК – София област.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

№ наСИКНаселено мястоМестонахождение
260700001БОТЕВГРАДОУ ‘НИКОЛА ВАПЦАРОВ”- стая 106 ул.”Ст. планина” № 2
260700002БОТЕВГРАДОУ ’’НИКОЛА ВАПЦАРОВ ”- стая 108 ул.”Ст. планина” № 2
260700003БОТЕВГРАДОУ’’НИКОЛА ВАПЦАРОВ”- стая 110 ул.”Ст. планина” № 2
260700004БОТЕВГРАДТПГ ’’Стамен Панчев” – стая 106 ул. “Захари Стоянов”№ 10
260700005БОТЕВГРАДТПГ ’’Стамен Панчев”- стая 104 ул.“Захари Стоянов”№ 10
260700006БОТЕВГРАДОУ ’’НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – стая 104 ул. “Стефан Караджа” № 3
260700007БОТЕВГРАДОУ ’’НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – стая 105 ул. “Стефан Караджа” № 3
260700008БОТЕВГРАДППМГ ” Акад. проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- стая 104 бул.”България“ №18
260700009БОТЕВГРАДКлуб на пенсионера „Детелина” пл.”Незнаен войн” №ЗА
260700010БОТЕВГРАДЧИТАЛИЩЕ ’’ХРИСТО БОТЕВ” – централен вход пл.”Освобождение” № 12
260700011БОТЕВГРАДОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- начален курс – стая 101 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700012БОТЕВГРАДЧИТАЛИЩЕ ’’ХРИСТО БОТЕВ” – източен вход пл.”Освобождение” № 12
260700013БОТЕВГРАДОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – начален курс – стая 103 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700014БОТЕВГРАДОУ’’ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – начален курс – стая 104 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700015БОТЕВГРАДОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- начален курс- стая 105 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700016БОТЕВГРАДОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- начален курс – стая 106 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700017БОТЕВГРАДОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- стая 1 ул. “д-р Адриян Атанасов “ № 8
260700018БОТЕВГРАДОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – стая 106 ул.”Стефан Караджа “ № 3
260700019БОТЕВГРАДОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- начален курс – стая 107 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700020БОТЕВГРАДОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- начален курс – стая 108 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700021БОТЕВГРАДОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- стая 2 ул.”д-р Адриян Атанасов” № 8
260700022БОТЕВГРАДОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- начален курс – стая 110 ул.”Княз Ал. Батенберг” №14
260700023БОТЕВГРАДОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- стая 3 ул.”д-р Адриян Атанасов” № 8
260700024РАШКОВОКметство ул, “Свобода“ №2
260700025ТРУДОВЕЦНЧ “Никола Ракитин 1890”- малък салон ул.”Цар Симеон I” № 10
260700026ТРУДОВЕЦОУ “Любен Каравелов”- столова ул.”Черковна” № 3
260700027ТРУДОВЕЦПенсионерски клуб ул.”Черковна” №3
260700028ТРУДОВЕЦНЧ “Никола Ракитин 1890”- партер ул.”Цар Симеон I” № 10
260700029СКРАВЕНАОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – стая 1 ул.“Тодор Попов“ №3
260700030СКРАВЕНАОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – стая 2 ул.“Тодор Попов“ №3
260700031НОВАЧЕНЕОУ “Васил Левски” – стая 1 ул.”Кирил и Методий” №2
260700032НОВАЧЕНЕОУ “Васил Левски” – стая 2 ул.”Кирил и Методий” №2
260700033БОЖЕНИЦАПенсионерски клуб ул.“Севаст Огнян“ №2А
260700034ЛИПНИЦАКметство ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №6
260700035ЕЛОВ ДОЛКметство ул.“Хан Крум“ №1
260700036ЛИТАКОВООУ ”Васил Левски” – стая 2 ул.”Христо Ботев” №9
260700037ЛИТАКОВООУ ”Васил Левски” – стая 1 ул.”Велчова завера” №1
260700038ГУРКОВОКметство ул.“Генерал Гурко“ №32
260700039КРАЕВОКметство ул.“Славополска“ №1
260700040РАДОТИНАКметство ул.“Никола Панов“ №5
260700041ВРАЧЕШОУ”Отец Паисий”- стая 1 пл.“Освобождение” № 4
260700042ВРАЧЕШОУ”Отец Паисий”- стая 2 пл.”Освобождение” № 4
260700043ВРАЧЕШОУ”Отец Паисий”- стая 3 пл.“Освобождение” № 4
260700044ВРАЧЕШОУ”Отец Паисий”- стая 4 пл.“Освобождение“ № 4
260700045БОТЕВГРАДМБАЛ БОТЕВГРАД ул.”Божко Божилов” №1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *