Кметът Иван Гавалюгов свиква консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии за община Ботевград

На 07. 10.2021 г. (четвъртьк) от 17,00 часа в зала „Христо Ботев“ в сградата на община Ботевград кметът Иван Гавалюгов свиква консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии за община Ботевград за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02 септември 2021г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание.

3.Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите ли ца за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *