Ден: 14.10.2021

96 от общо 265 общини в България са въвели задължително предучилищно обучение за децата от 4-годишна възраст от тази учебна...