Заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се подават до 30.10.2021г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 30.10.2021г.  

  За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление  (Приложение №30-ПВР/НС) – образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници.

  Заявлението се подава:

– за Ботевград – на гише „Гражданска регистрация и административно обслужване“, партер на община Ботевград;

–  за населените места от общината – в кметствата и кметските наместничества;

  Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес:  https://regna.grao.bg/.

  За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис.

   Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 14 ноември 2021г. на адрес http://www.grao.bg/elections/

 Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 30.10.2021г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.