МЗ с предложение до Община Ботевград за включването й в проект „Мерки за справяне с пандемията“ -„Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”

Министерство на здравеопазването, в лицето на д-р Стойчо Кацаров  – министър на здравеопазването, информира Община Ботевград и МБАЛ-Ботевград, че на база извършен анализ за целите на процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ , МБАЛ – Ботевград ще бъде включена в проект, който здравното ведомство подготвя.

Проектното предложение на здравното ведомство се изготвя по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020.

В случай на съгласие от страна на Община Ботевград, е необходимо да бъде сключено Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването и Община Ботевград, с което се уреждат правата и задълженията на страните, във връзка с подготовката и изпълнението на проектното предложение, като споразумението следва да бъде придружено от Решение на Общински съвет – Ботевград.

Поради извънредна епидемична обстановка в страната, въведените мерки и наложените ограничения, които затрудняват провеждането на присъствени заседания, вносителят на докладната записка- кметът Иван Гавалюгов е предложил на общинските съевтници решението да бъде прието неприсъствено – на подписка от 13 до 15 октомври.

Предвидените дейности и размера на средствата, необходими за осъществяването им, са описани в Споразумението, както следва:

Изграждане на  изолиран  асансьор  за  превозване на пациенти с COVID – 19 – 34 173.00 лв

Увеличаване на капацитета на инсталациите за медицински газове (кислород, вакуум и сгъстен въздух) – доставка и инсталиране на криогенен съд за съхранение и захранване с медицински кислород, преработка на съществуващата система за подаване на кислород, както и на резервната такава – 15 697.80 лв

Осигурявана на автоматичен дизел-генератор за предоставянето на качествени здравни услуги и медицински грижи в условията на COVID-19.- 51 098.00 лв.

1 thought on “МЗ с предложение до Община Ботевград за включването й в проект „Мерки за справяне с пандемията“ -„Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”

  1. Ботевград с този кмет веднаж се насади с влизането на местното ВиК в състава на областната структура на ВиК, сетне той ни продаде на ГЕРБ покрай общ.съветник от МИР Маринов, сега остава и тук да ни запише. В това време Правец делегира в листата на областната структура на ПП дългогодишния директор доц.Трифонов Нашият бивш съгражданин, завършил ГПЧЕ-Правец и сетне УНСС , сега доц.Пл.Ралчев , шеф на катедра МО в УНСС също е в листата на ПП, но от 24 години е в София, там се ожени и остана в столицата. Тук ние се радваме на Иван Г. и Тишко Н. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *