Обявена е обществена поръчка за преустройство на част от Младежкия дом в Ботевград

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Преустройство на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2 и административен адрес пл. „Незнаен войн“ №5, гр. Ботевград“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 264 000,00 лв без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 25 октомври 2021г (понеделник), 23:59ч.

Обществената поръчка предвижда демонтаж на редица съществуващи елементи от сградата без това да влошава нейната конструктивна устойчивост. Част от съществуващите стоманобетонни елемнти, които следва да бъдат демонтирани в обема на зретилната зона са: цялата зрителна трибуна от кота + 0,00 до кота +7,20; наличните стоманнобетонни галерии и парапети по двете надлъжни стени на залата на кота +3,50 и +7,20 ( без да се засягат съществуващите греди между колоните); съществуващата напречно разположена стоманобетонна пасарела, разделяща пространството на зрителната зала и сцена; стените между сцена и зала, всички налични стоманени елементи (греди, ферми и др.), поддържащи наличната сценична механизация и др.

С изпълнение на предвидените дейности се цели изграждането на пространство, отговарящо на съвременните и модерни тенденции за провеждане на културни и спортни мероприятия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *