Стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“

Тя ще се проведе за периода 1 – 30 ноември и ще включва три основни кампании

От 1 до 10 ноември –  “С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и др. В този период на кампанията работата на служителите на Пътна полиция ще бъде насочена основно към превенция над поведението на велосипеди, ППС с животинска тяга и др. При регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на  светлините за изправност и съответствие с нормативните изисквания. 

Местните власти съвместно със служители на Пътна полиция ще извършват проверки за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа; ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти и водачи на индивидуални електрически превозни средства, неизползващи светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или такива без каска, ако водачите са на възраст до 18 години при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

От 11 до 20 ноември – “Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Дейността на контролните органи ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.  Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.    

Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение.

От 21 до 30 ноември – “Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства (МПС), техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътна полиция ще акцентира основно към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.

Водачите ще бъдат информирани за възможностите за извършване на техническа консултация за изправността и подготовката на ППС за движение при зимни условия и проверка на фаровете на МПС в периода на кампанията в техническите центрове на основните партньори в акция „Зима“. В тази част от кампанията попада и Световният ден за възпоменание на жертвите от пътно транспортни произшествия – 21 ноември. По традиция денят ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в страната.

В рамките на акцията на територията на ОДМВР-София ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП, като при необходимост ще се изготвят предписания до стопаните на пътя.

Планирани са специализирани полицейски операции с определена насоченост. 

Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване на нарушения на Закона за движението по пътищата и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение на място.

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!


За изправността

•Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)

•Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)

•Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

За гумите

•Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)

•Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

•Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

•Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

За поддръжката

•Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки

•Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг

•Смени водата с антифриз

•Провери работи ли парното

За сигурността

•Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене

•Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг

•При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

За съобразителността

•Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение

•Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

•За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *