20 000 лв. за лапароскопска апаратура ще гласува общинският съвет

Общински съвет-Ботевград предстои да гласува 20 000 лв., необходими за закопуване на лапароскопска апаратура за нуждите на ботевградската болница.

В общинската администрация е пъстъпило заявление от управителя на МБАЛ – Ботевград Орлин Цветков, с което той предлага да бъдат отпуснати средства от собствени приходи на Община Ботевград, необходими за закупуване на на апаратура за лапароскопски операции за нуждите на болничното заведение.

Искането е мотивирано от необходимостта от интегрирането на модерни методи за лечение, които изискват по-малък финансов ресурс, щадящи са за пациентите и които ще дадат на МБАЛ – Ботевград предимство в областта на безкръвните операции.

В ботевградската болница има назначен хирург, специализирал лапароскопска хирургия, който може да извършва безкръвни операции, ако разполага със съответната апаратура.

След направено проучване е установено, че приблизетелната стойност на част от основните компоненти е в размер на около 75 000 лв. Поради тази причина управителят на болницата предлага Община Ботевград да подпомогне закупуването на апаратурата с 20 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.