Община Ботевград ще кандидатства за финансиране по проект „Красива България“ на стойност до 450 000 лв за ремонт на ДГ“Слънце“

Община Ботевград възнамерява да кандидатства по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

По мярката Община Ботевград възнамерява да кандидатства с проектно предложение „Ремонт на ДГ „Слънце“, гр. Ботевград“. В рамките на проектното предложение се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: вътрешен ремонт, подмяна на вътрешни инсталации (електро, ВиК и отоплителна), осъвременяване на вътрешни архитектурни покрития, както и дейности за благоустрояване на дворно пространство на детската градина.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 7 януари 2022 год. По този повод предстои Общински съвет-Ботевград да даде съгласие Община Ботевград да кандидатства за финансиране по проекта на стойност до 450 000 лв. с ДДС. Съветниците ще трябва да дадат съгласие още Община Ботевград да съфинансира с до 70 % от стойността реализацията на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.