ДФ „Земеделие“ публикува графика за плащанията по всички схеми за подпомагане на производителите

Близо 1 млрд. лв. ще получат земеделските производители от края на януари до юни, според индикативния график в интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“, който ориентира фермерите кога и какви плащания да очакват.

Първите плащания за 2021 г. ще са в края на този месец. Тогава ще бъдат преведени вторите траншове по схемата за преходната национална помощ за говеда и по схемата за овце майки и кози майки.

През февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направленията с животни, а останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще бъдат през април.

По обвързаната подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” плащанията ще стартират в началото на март, като преводите по 7-те схеми ще станат поетапно до средата на месеца. Преди това – до края на януари стопаните трябва да са доказали с документи произведената и реализирана продукция.

Тютюнопроизводителите ще си получат субсидиите в средата на месец март, а в края март ще се преведат и средствата по Схемата за преразпределително плащане, която има бюджет над 108 млн. лв.

През април е предвидено да има пари по схемите за зелени директни плащания, за протеинови култури и за специалното плащане за памук.

По мярка „Биологично земеделие“ плащанията ще са в периода 15 април – 20 май, при условие, че към 28 февруари е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.

Преводите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите” ще са през май, а последни – през юни, ще си получат окончателно парите младите и дребните земеделски стопани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.