320 млн. лв. ще бъдат инвестирани в Ботевград, Правец и други пет общини от Югозападния район

Над 600 млн. лв. ще се инвестират в населените места от Югозападния район по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Към този ресурс ще бъдат добавени и средства от Плана за възстановяване и устойчивост, както и над 220 млн. лв. по програмите за трансгранично и транслационно сътрудничество. Това стана ясно при представяне на новите програми за европейско финансиране пред заинтересованите страни в Благоевград – кметове на общини от района, представители на неправителствени, граждански и бизнес организации и др.

В информационната среща участваха Ангелина Бонева – главен директор на  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Десислава Георгиева  – директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. По приоритета за градско развитие на ПРР 2021-2027 г. Благоевград е участва заесно със София, като двете общини ще имат достъп до 280 млн. лв. за проекти на състезателен принцип. „Няма опасност София, която има по-добър административен капацитет, да получи значително по-големи суми от общия бюджет. Възприели сме подход, който да гарантира балансирано разпределение на средствата за малки, средни и големи градове“, посочи Бонева.

Около 320 млн. лв. е ресурсът по програмата за други седем общини от Югозападния район – Петрич, Сандански, Дупница, Гоце Делчев, Правец, Ботевград и Кюстендил.

Целта на инвестициите е да стимулират балансираното териториално развитие и да помогнат за справяне с дисбалансите. Повишаване на икономическия растеж и заетостта, по-качествени здравни, социални, културни и образователни услуги са още сред целите на европейското финансиране.

Бонева подчерта, че ключово в новия период ще е партньорството -съвместни проекти на държавни и местни власти, представители на неправителствени и  работодателски организации, синдикати, фондации, икономически сектор, научна общност или други заинтересовани страни на местно ниво. Проектите трябва да са интегрирани, за да постигат по-добри резултати за целия регион, а не както сега – обновяване на парче.  

По Плана за възстановяване и устойчивост местните власти ще имат достъп до общия бюджет от 370 млн. лв. за енергийна ефективност на публични сгради, а гражданите – до ресурс от 1,4 млрд. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, информира още Бонева. Според изискванията на плана блоковете трябва да постигат енергиен клас „B” с минимум 30% спестявания на енергия. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.