РЗИ-Софийска област предлага на вниманието на родители, подрастващи и педагози, здравно-информационния материал на тема: „Основни правила за лична хигиена”

Замърсяването на водите с фекални бактерии продължава да излага на риск човешкото здраве, особено когато такова замърсяване се среща в местата за къпане. Плуването в замърсени крайбрежни или езерни води може да доведе до заболявания.

Основни източници на замърсяване са отпадните води и водите, оттичащи се от земеделски стопанства и земи. Това замърсяване се увеличава по време на проливни дъждове и наводнения поради препълване на канализационната мрежа и отмиване на замърсени отпадни води в реките и моретата.

Всички държави от ЕС, както и Албания и Швейцария, осъществяват мониторинг на местата си за къпане в съответствие с разпоредбите на Директивата на ЕС относно водите за къпане. При оценката на качеството на водите за къпане съгласно Директивата относно водите за къпане се използват стойностите на два микробиологични параметъра: чревни ентерококи и Escherichia coli /ешерихия коли/.

В законодателството се уточнява дали качеството на водите за къпане може да се класифицира като: „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии.

Когато качеството на водата е оценено като „лошо“, държавите членки са длъжни да предприемат определени мерки, като например забрана за къпане или поставяне на предупредителни табели, в които се препоръчва на хората да не се къпят, предоставяне на информация на обществеността, както и подходящи мерки за отстраняване на констатираните проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.