Предстои подмяна на водопровода на 4 улици в Ботевград

Община Ботевград обяви обществена поръчка за подмяна на водопроводи по ул. „Христо Ботев“, ул. „Ал. Батенберг“, ул. „17-ти ноември“ и ул. „Стамен Панчев“ в гр. Ботевград.

С проекта се предвижда подобряване на водоснабдителната инфраструктура на вътрешно-градски улици в гр. Ботевград. Целта е намаляване на водните загуби, драстично намаляване броя на авариите по водопроводите и подобряване качеството на подаваната вода в следните участъци:


– ул. „Христо Ботев“ в участъка от бул. “Трети Март“ до ул. “Иван Вазов“ в гр. Ботевград“;
– ул. „Ал. Батенберг“ в участъка от ул.“Славейков“ до ул.“Плиска“ в  гр. Ботевград“
– ул. „Ал. Батенберг“ в участъка между ул. „Славейков“ и ул. „Св.Св.Кирил и Методий“в  гр. Ботевград“
– ул. „17-ти ноември“ в участък от бул. “България“ до ул. “Сан Стефано“ в  гр. Ботевград“
ул. „Стамен Панчев“ в участъка от бул. “България“ до ул. “Сан Стефано“ в гр. Ботевград“.

Целите на проекта са намаляване на водните загуби, подобряване на качеството на подаваната вода, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати, подобряване на градската среда, битовите и жизнени условия на населението, предотвратяване на ерозията на частните и общински терени в следствие на авариите на армотизираните водопроводи, предотвратяване на унищожаването на съществуващата инфраструктура в следствие на авариите на армотизираните водопроводи.


С реализацията на настоящата обществена поръчка ще се постигне социален, икономически и екологичен ефект.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 266 666,66лв. без ДДС или
320 000,00лв. с ДДС.
Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Ботевград със средства за целева субсидия за капиталови разходи. Крайният срок за подаване на офертите е 24 юни. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *