Много добро представяне на НВО 2022 г. на седмокласниците от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград

И тази учебна година завършващите основното си образование ученици се представиха много добре на НВО по БЕЛ, математика и английски език. 

Средният успех от изпита по БЕЛ на ниво училище е 68.19. За сравнение на регионално ниво същият е 49.24, а на национално – 53.63. 

Средният успех от изпита по математика на ниво училище е 44.79, докато същият на регионално ниво е 29.55, а на национално – 35.32. 

На изпита по английски е показан успех от 87.25 от ученичката Цветелина Мариянова Стоянова от VII г. 

Над 90 точки по БЕЛ 

Ванеса Тихомир Петкова от VII а клас

Марин Георгиев  Пенков от VII а клас 

Никола Бориславов Иванов от VII а клас

Никол Николаева Христова от VII а клас

Преслава Иванова Маринова от VII а клас

Янита Добринова Йорданова от VII б клас

Габриела Бойкова Попова от VII в клас

Над 90 точки по математика:

Ванеса Тихомир Петкова от VII а клас

Никола Бориславов Иванов от VII а клас

Над 80 точки по БЕЛ:

Виктория Валериева Николова – VII а клас

Виктория Пламенова Дилова – VII a клас

Гергана Валентинова Джамбова – VII a клас

Даная Борисова Дренова – VII a клас

Дария Мирославова Константинова – VII a клас

Елинор Ивайлова Гетова – VII a клас

Ивайла Димчова Филипова VII a клас

Ирина Петрова Сайкова – VII а клас

Кара Георгиева Диланова – VII а клас

Карина Петьова Василева – VII а клас

Николета Ивайлова Йорданова – VII а клас

Теодора Йорданова Арбова – VII а клас

Габриела Ивайлова Борисова – VII б клас

Мариета Маринова Цончева – VII б клас

Мартина Георгиева Петрова – VII б клас

Петър Илиянов Колев – VII б клас

Христо Христов Иванов – VII б клас

Даниел Ивайлов Христов – VII в клас

Сияна Стоянова Стоянова – VII в клас

Цветомира Тодорова Тодорова – VII г клас

    С над 80 точки по математика:

Марин Георгиев Пенков от VII а клас

    Янита Добринова Йорданова – VII а клас

Паралелката с разширено изучаване на математика, с преподавател Бисерка Петкова е със среден брой точки: 65.94