Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор на минимална работна заплата за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“ по Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бетствия и крупни производствени аварии

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“:

1. Образование – средно.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Допълнителни изисквания: допуска за работа с класифицирана информация, умения за работа с компютър – MS Office. 

Кратко описание на длъжността: осигурява денонощно дежурство на 12 часа по график в Общинския съвет за сигурност, организира и носи отговорност за поддържане на Общината в съответна степен на готовност, за оповестяване на личния състав на Общинската администрация, РУ на МВР Ботевград, търговски те дружества и организации на територията на общината за привеждането им в готовност за работа във военно време и действие при бедствия на територията на общината.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от трудова книжка, УП-3;

5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  30.01.2023г. до 13.02.2023г. включително.

Документите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *