На вниманието на всички жители, пребиваващи и гости на Община Етрополе!

Във връзка с повишаването на температурите настъпва непосредствена пожарна опасност в сухите треви, стърнищата и в горите. Пожарната опасност се увеличава и от започналото  почистване на ниви, градини, ливади и пасища в близост до земеделските земи, пътните сервитути и в горските територии.

С цел недопускане на пожари Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе и Териториално поделение Държавно Горско стопанство – Етрополе апелират да се спазват изискванията за пожарна безопасност и защита на населението при работа и мероприятия в близост до земеделските земи и горските територии. Вече възникнаха няколко пожара в териториите на горите, в сухи треви и храсти на територията на Община Етрополе.

Уважаеми жители, гости, земеделци, пастири, ловци, туристи, горски работници и ученици на Община Етрополе, необходимо е да знаете и да се спазват следните противопожарни изисквания:

  • забранено е паленето на огън в горските територии;
  • забранено е паленето на стърнища;
  • забранено е изгарянето на отпадъци от почистени пасища, сухи треви, храсти и в другите селскостопански терени в близост до горските територии! Това може да предизвика пожар в тях!

Изключително голяма ще бъде Вашата помощ ако при забелязан от Вас пожар в земеделски площи или в горските територии да уведомите незабавно Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе на телефон 112, на стационарен телефон 0720-62222 или Държавно Горско стопанство – Етрополе на стационарен телефон 072062350;

Посетители и любители на гората, пазете я от унищожителната ръка на огъня, защото горският пожар е истинско бедствие. За кратко време огъня превръща в пепелища хиляди декари дървесина и причинява екологична катастрофа! Вследствие на пожара той лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки или горски масиви.

Вследствие на паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и горските територии ще бъдат налагани строги административни наказания на виновните лица!

Източник: РСПБЗН – Етрополе

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *