Трима човека ще работят в новото звено „Асистентска подкрепа“ в общинска администрация – Ботевград

С решение на Общински съвет днес Община Ботевград ще разкрие звено „Асистентска подкрепа“ в Общинска администрация – Ботевград. За целта ще бъдат разкрити три щатни брой – ръководител и персонал. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, включително нейното управление и администриране, се определят от кмета на общината Иван Гавалюгов.

Разкриването на звено „Асистентска подкрепа“ е във връзка с приемането на Наредбата за качество на социалните услуги, приета с ПМС № 135 от 22.06.2022 г., обн., ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г. (по-нататък Наредбата), с която се регламентират стандарти и критерии за качество за всяка една услуга, включително асистентска подкрепа.

В общин Ботевград социалната услуга е разкрита от 01.01.2021 г. като държавна делегирана дейност. С решение № 10 от 28.01.2021 г. на ОбС – Ботевград нейните функции са вменени на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ да администрира услугата. Към днешна дата в услугата са назначени 40 социални асистенти, които обслужват 101 потребители. При разкриване на услугата като държавна делегирана дейност бюджетът за 2021 г. е бил в размер на 3985 лв. за потребител или годишен бюджет в размер на 402 485 лв. През 2022 г. бюджетът е определен в размер на 5041 лв. за потребител или годишен бюджет в размер на 509 141 лв.

Двадесет и двама общински съветници подкрепиха Докладнта записка за разкриване на звено „Асистентска подкрепа“ в Общинска администрация. Вносител е кметът на общината Иван Гавалюгов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *