60 616 лв. отпуснаха за подпомагане на Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост

60 616 лв. отпусна Общински съвет-Ботевград за подпомагане на Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Ботевград, във връзка с
кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на Община Ботевград за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти. Двадесет общински съветници гласуваха „за“ докалдната записка, един се въздържа.

В изпълнение на Решение на Общински съвет – Ботевград от 10.11.2022 г. община Ботевград обяви прием на заявления за подпомагане по горецитираната процедура. Комисията за оценка на подадените заявление извърши оценка на подадените 54 броя заявления и състави списък на класираните заявления. От страна на комисията за оценка на заявленията за подпомагане постъпи предложение в Общински съвет за увеличаване размера на отпуснатите финансови средства в размер от 200 000 лева с ДДС с допълнителни 60 616,00 лв. /с включен ДДС/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *