Правила за пожарна безопасност в горите поради нарастване опасността от пожари

Със затопляне на времето в началото на пролетта се повишават и среднодневните температури, с което нараства и пожарна опасност от възникване на пожари при дейности свързани с почистването на жилищни дворове и при провеждане на излети сред природата. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожари и тяхното разпространение в полски и горски фонд.

В тази връзка, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Ботевград, се обръща към жителите и гостите на община Ботевград, за повишено внимание, относно недопускане на запалвания и пожари, и спазване на основните правила за пожарна безопасност:

Горските пожари са стихийни бедствия, които за кратко време унищожават създаденото с векове национално богатство. Причините за горските пожари са различни, но най-често те са резултат от небрежна човешка дейност и неспазване на елементарни противопожарни изисквания при извършване на различни дейности в горите и около тях.
Нека опазим зеленото богатство, като спазваме следните правила за пожарна безопасност:

  • Не изхвърляйте стъклени бутилки сред природата – дефекти по тях може да имат ефекта на лупа и да възпламенят сухи треви и растителни отпадъци.
  • При пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
  • Не палете огън в гората, или ако все пак запалите такъв, го направете само на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди това се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за евентуалното му погасяване. Обърнете внимание и за наличието на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да ви даде възможност за адекватна реакция.
  • Абсолютно е забранено паленето на стърнища, сухи клони, площи със суха растителност и отпадъци в горските масиви.
  • При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето. Никога да не се оставя огъня без наблюдение, а след работа внимателно да се изгаси.
  • Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки и горски масиви.
  • При забелязване на признаци на пожар(дим, мирис на изгоряло и пламъци) в горите и в близост до тях, е необходимо бързо да се оцени обстановката и при възможност да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

В случай на пожар веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този номер са безплатни за всички оператори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *