Кандидатът за депутат от Ботевград Борис Дренов:“Ще работя за подобряване жизнения стандарт и потенциала за развитие на младо и технологично общество“

Борис Дренов е кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“. Той е на шеста позиция в кандидатската листа на 26 МИР-София област. Дренов е 42-годишен, женен с 1 дете, отслужил военна служба. Завършил е средно образование в Техникум по механотехника – Ботевград. Придобива Бакалавърска степен от Технически унивестит – София , специалност „Прецизна техника и уредостроене“. Има Магистърска степен от ТУ – „Прецизна техника и уредостровне“. Дренов има 18 години стаж като инженер качество, инженер дизайнер, старши тест инженер и ръководител група в Сенсата Технолъджис България. От началото на 2023г. работи в международна компания в автомобилната индустрия.

1. Г-н Дренов, кое Ви провокира да се включите в политиката?

На първо място бих посочил силната ми воля да докажа, че политиката е  средство за постигане на по-добра визия за обществото, а не е просто до болка познатата ни борба за постигане на корпоративни, лични и партийни интереси. Крайно време е младите, образовани и енергични хора да спрат да сочат политиката като „мръсна дума“, в същевременно да абдикират от така необходимата активна роля в политическия живот. Дефицитът на ангажираност в решаването проблемите на България следва да бъде запълнен от хора с доказан потенциал и експертиза.

Радваме се че имам пълната подкрепа на семейството и приятелите ми за това ново начинание.

2. Като депутат, за какво бихте се борили да се промени в държавата?

Всяка значима промяна в държавата е производна най-вече на промяна в социалния и здравен статус, нивото на образованост и културата на нейното население. В този смисъл бих работил безрезервно за подобряване жизнения стандарт и потенциала за развитие на младо и технологично общество, чрез участие в създаването и преразглеждането на  вече съществуващи законови мерки. Ще изброя най-належащите такива според мен:

– изключителна грижа за онези 15-20% млади семейства с репродуктивни проблеми. Програмите за асистирана репродукция са изключително недофинансирани от десетилетия. Като цяло всички сме свидетели на страшна демографска криза в България и същевременно липса на реални мерки за генерални промени в политиката за поощряване на раждаемостта и нормалното отглеждане на деца в семейна среда;

-адекватното финансиране и модернизацията на образователната ни система, от която изцяло зависи европейското ни развитие и привличането на нови външни инвестиции във всяка една област на икономиката ни. Все по-голям е дефицита на кадри във високотехнологичните производства и ИТ индустрията, които формират голяма част от БВП;

– създаването на механизми за контрол върху пазара на енергийни ресурси и ограничаване свръх печалбите на някои енергийни дружества за сметка на крайните клиенти – битови и промишлени. Несъмнено цените на енергоносителите имат силно влияние върху себестойността на крайния продукт и доставката му до потребителя. И това се отнася както за  хранителни, така и за промишлени стоки;

– приемане на необлагаем минимум в размера прага на бедност, като това е да стъпка към връщането на прогресивно подоходно данъчно облагането. Действащият към момента „плосък данък“ до голяма степен е в полза на хората с високи доходи и определя наличието на почти 400хил. „работещи бедни“ или почти 15% от заетите по официална статистика. Ясно прозира липсата на социална ангажираност на хората с високи доходи;

Не бих пропуснал да припомня актуалната за настоящето максимата „Битието определя съзнанието“.

3. Партията, която представлявате, с какво би убедила избирателите да гласуват за нея?

БСП е най-последователната парламентарно представена партия по отношение социалната политика в България в последните над 30 години. Предложените от БСП и реализирани социални мерки са достигнали до всички социални групи, а не само най-слабите. Това например са данъчните облекчения за родители на деца, ненавършили пълнолетие, и на деца с увреждания достигнаха всички семейства, независимо от размера на доходите им.

Едва ли някой ще оспори инициативата на БСП за двукратното индексиране на пенсиите и увеличението минималния им размер с 26% в рамките на 2022г., което до голяма степен успя да компенсира инфлацията. В рамките на краткия живот на последното 48-мо НС бяха предложени и приети промени в определяне на размера на минималната работна заплата и осигуряването на безплатни учебници до 12-ти клас.

Искрено се надявам всички хора в неравностойно положение, отивайки в избирателните секции на 2.4.2023г. не забравят чия беше заслугата да бъдат увеличени средствата за хората с увреждания с над 280 млн лв. , както и средствата за предоставяне на лична помощ, които бяха повишени с над 220 млн. лв. 

4. Като специалист в сферата на електрониката, как виждате перспективите пред икономиката?

След като в началото на миналата 2022г. станахме първи по ръст на промишленото производство в Европа, днес за съжаление прогнозите за перспективите пред българската икономика са относително лоши. Наскоро четох последния тримесечния анализ на БНБ, който съдържа информация на динамиката на потоците по платежния баланс, паричните и кредитните агрегати, връзката им с развитието на реалната икономика и влиянието им върху ценовата стабилност. Несъмнено неблагоприятното развитие във външната среда по отношение на глобалния икономически растеж и затягането на глобалните финансови условия според мен ще доведат до по-съществено влошаване на перспективите и пред българската икономика в следващите поне 2-3 години.

Все пак съм умерен оптимист по отношение на това, че заетостта в икономиката ни ще се задържи и дори леко повиши. Не трябва обаче да забравяме, че в момента тенденциите за икономическата активност в еврозоната до голяма степен са под влиянието на геополитическата несигурност и ограниченото предлагане на природен газ и храни от страни извън ЕС.

Описаното до тук трябва да бъде взето под внимание от политиците. Последните следва да положат достатъчно усилия да осигурят отличен инвестиционен климат, да установят предвидимост за бизнеса, да намалят бюрократичната тежест върху външните и местни инвеститори и да подпомагат стартиращи компании чрез данъчни облекчения за първите години.

5. Според Вас трябва ли да има България собствено производство, това за което пледира БСП, и в кои отрасли виждате това?

За никой не е тайна, че за последните няколко десетилетия България от водеща страна в аграрния бизнес и голям износител на земеделска продукция и артикули от леката промишленост се е превърнала в държава вносител на основни хранителни стоки. Недопустимо е да разполагаме с толкова плодородна земя, а да консумираме храни внос, понякога със съмнително качество и произход.  

За това е крайно време да бъдат силно подпомагани сектори като „Животновъдство“ и „Растениевъдство“, за които БСП положиха максимално усилия да бъдат изплатени навременно 317млн. лв. субсидии. 

В условията на дефицит на енергийни ресурси, всеки бизнес със собствено производство трябва да ползва евтина и достъпна енергия. И ако за малкия бизнес инвестицията във ВЕИ инсталации би покрила до голяма степен нуждите, то за големия бизнес и промишленост, които са гръбнака на икономиката следва да бъде осигурена евтина енергия. Това се отнася и за бита, който все по-трудно се справя със сметките си за енергия.

Безспорно, евтина енергия може да бъде осигурена основно с реализирането на нови ядрени мощности, за което и БСП пледира.  Това ще бъде начина за  осигуряване на реална енергийна независимост на страната ни. Ще припомня, че много европейски държави първоначално се опитаха да направят рязък преход към „зелена“ енергия, но бързо осъзнаха, че с навлизането на електромобилите и нуждата от повече енергия за индустрията това няма да бъде достатъчно, съответно замразиха желанието си да бъдат затваряни АЕЦ-ете им.

6. Как според Вас политиците биха задържали младите хора в България и биха ги ангажирали да бъдат обществено отговорни?

Първо, в нашата страна няма достатъчно привлекателни работни места за младите хора , особено за онези с висока квалификация. Лесно се забелязва, че в последните години завършващите средно образование търсят добре платена работа без да имат каквито и да било трудови навици и опит. Абсолвентите пък са нетърпеливи и мислят, че трябва да станат мениджъри още от първия си работен ден. И тук е ролята на политиците – да положат максимално усилия в създаване условия за откриване на сигурни и добре платени работни места, а не в малките райони най-привлекателни да са държавните службички. 

На второ място бих поставил крайната необходимост политиците да осигурят модернизиране на образователната ни система,  която не се развива с темповете, с които се движи съвременния бизнес, съответно  създава едни отлични теоретици и бих казал посредствени бизнесмени.

Като трета мярка бих посочил необходимостта да се изкорени онази идеалистична представа за живота на Запад, който всъщност не е нито лесен, нито спокоен, особено в условията на мигрантска криза. Мнението, че доходите ни са ниски, защото производителността на труда е ниска, за мен отдавна трябваше да бъде разбит с конкретни действия от страна на политиците ни.

Факторите за подобряване на ефективността и ефикасността на труда, а именно образование, иновации, инвестиции, ефективна администрация и пр. трябваше отдавна да бъдат подобрени с реални действия, а не с онази лесно доловима демагогия в парламента. В този ред на мисли, вярвам, че всеки политик следва да дава личен пример, а не да виждаме политици без ден работа като специалист в съответната област – депутати с лекарско , правно, икономическо и всякакви други образования, но без ден трудов стаж по специалността.

Предложеният от БСП нулев данък върху доходите от труд на хората до 26-годишна възраст следва да е отличен стимул за ангажираност и повишаването социалната отговорност на младите. Знам, много хора биха определили тази идея като популизъм, но след направен анализ е установено, че реализирането на такава мярна не би дала непосилна  тежест за бюджета на страната в приходната му част.

7. Какво бихте призовали избирателите, за да гласуват с префернция номер 6, а именно за вас?

Именно преференцията дава равен шанс на всеки да получи възможност за изява, макар да е с по-задна позиции в избирателните листи. Така например общини като Самоков и Своге винаги успяват да издигнат повече от един свои представители в парламента, като гласуват преференциално, независимо от политическата принадлежност на кандидатите от техния регион.

Ботевград е втората по големина община в Софийска област и следва да има народен представител. Надявам се всички жители на Ботевград и околията си спомнят колко полезни за района ни бяха последните местни представители и не позволят отново хора с изразена самоцел да бъдат депутати да заемат местата в народното събрание. 

Призовавам хората да подкрепят човек с ясно изразена амбиция, да бъдат осигурени по-добри условия за живот в страната ни, като по този начин се спре „изтичането на мозъци“ в чужбина. Само развитието на младо и образовано общество може да бъде в основата на разрешаване на демографската криза и развитието на икономиката ни.

Нека се даде шанс на човек, който се ангажира с подпомагане развитието на региона, от който е издигнат, а не просто да упражняване политическа реторика от трибуната на НС, без реално участие в реализирането на национални и регионални приоритети.

Нека гласуват доверие на този, който би работил активно за създаване на механизми за стопиране на ширещата се спекула в страната и създаване на държавни регулации на пазара на хранителни стоки чрез намаляване веригата на прекупвачи.

Подкрепете Борис Денов с преференция номер 106 oт листата на БСП!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *