Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Фирма„Г. Гетов“ ЕООД започна изграждане и ремонт на междублоково пространство в западната част на Ботевград

Започна изпълнение на обществената поръчка с предмет : „Изграждане и ремонт на междублоково пространство в западната част на гр. Ботевград в две обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта и регистри на Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот.

Мястото на изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция 1 е с граници: на север – жилищен блок на ул.“Васил Левски“ , на юг – ул.“Бенковски“, на изток – ул.“Искър“ и на запад – ул.“Г.С Раковски“.  За обособена позиция 2 теренът, подлежащ  на строително-ремонтни дейности е с граници: на север жилищен блок на бул.“България“ 11(Китайската стена) , на юг – ул.“Райна Княгиня“ , на изток – ул. „17-ти ноември“ и на запад – ул. „Стефан Стамболов“.

Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 233 298,03 лв. (без включен ДДС). За Обособена позиция №1 –101 773,03 лева без ДДС; За Обособена позиция №2 – 131 525,00 лева без ДДС

На 7 юни комисия от общинската администрация направи следното класиране:

За Обособена позиция №1: – На І-во място класира  „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. – На II-ро място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 99,39 т.

 За Обособена позиция №2: – На І-во място класира също фирма „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. – На II-ро място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 99,97 т. ІІІ.

В обществената поръчка участва трета фирма „Парсек Груп“ ЕООД, но тя не е допусната до по-нататъшно участие.

Максимален срок за изпълнение на обществената поръчка е  до 3 (три) календарни месеца и по двете обособени позиции, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *