Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Млад трудовчанин възроди занемарен паметник

Днес бе почистена и освежена паметната плоча на Никола Радев, както и пространството около нея. Това бе дело на младия трудовчанин Димитър Русинов, който е член на сдружение с нестопанска цел „Историческа пробуда“, чиято дейност е насочена към опазване на културно-историческото наследство. Димитър Русинов е убеден, че младите хора трябва да съхраняват историята си, особено когато се касае за родния край. Днес той извърши измиване на паметника и повтаряне на буквите със сребърен феролит. След това окоси избуялата растителност около паметника.


Наша справка показа, че Никола Василев Радев e роден в село Трудовец през 1919 г. Той е жертва на антифашистката съпротива. Заедно с още 11 свои съратници партизани е разстрелян на 2 май 1944 г. в Етрополския Балкан. Димитър Русинов пък е внук на Димитър Василев (Мибо), който е добре познат като първи секретар на Околийския комитет на РМС и БКП , секретар на Окръжния комитет на БКП в Ботевград.  Възпитан в дух на родолюбие и почитане на семейните ценности, Димитър – младши остава непримирим към общественото неглижиране на историята на родния край.