Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Eлекторнна система за заседанията на ОбС-Ботевград и вентилационна система за администрацията се предлагат да бъдат закупени

Във връзка с оборудването на Зала „Ботевград“ и въвеждане на електронна система за провеждане на заседания на ОбС – гр. Ботевград е необходимо закупуване на безжичен рутер и сървърна компютърна система. Същевременно компютърната система ще бъде използвана и за инсталиране и функциониране на софтуера на „Информационно обслужване“ АД, обслужващ Дирекция Местни данъци и такси, поради моралното и физическо амортизиране на съществуващия в момента сървър. По този повод кметът Иван Гавалюгов предлага на общинските съветници да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 3 хиляди  лева за закупуване на безжичен рутер и сървърна компютърна система.

С оглед осигуряване на нормални условия на работна среда и комфорт на посетителите в обособеният „Информационен център за обслужване на гражданите“ в партерният етаж на общинска администрация – Ботевград, кметът предлага да бъде изградена вентилационна система – с филтриране и охлаждане на пресен въздух. Поради това ще са необходими до 7 500 лв за доставка и монтаж на климатизационна система за централно фоайе в административната сграда на община Ботевград. На редовната сесия утре двете предложения ще бъдат внесени за разглеждане и гласуване от съветниците. Финансовите средства ще бъдат осигурени от собствени приходи на община Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *