Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Иновативните методи на преподаване вече са традиция и необходимост в най-голямото основно училище в Софийска област

През новата учебна 2019/2020 година ОУ“Никола Йонков Вапцаров“ е обявено за иновативно училище.

Иновативните методи на преподаване съвсем не са новост за преподаватели и ученици. От няколко години интерактивното преподаване е факт и се използва по всички учебни предмети. За да бъде обявено за иновативно, учебното заведение е оборудвано спрямо последните IT технологии в системата на образованието. Водеща роля в това отношение има училищното ръководство, което се стреми непрекъснато да обогатява фонда на интерактивните технологии.
Училището спечели финансиране по проект на тема „STEAM и дигитална математика“.  За реализиране на проекта през новата 2019/2020 учебна година ще бъдат закупени 24 таблета  и 28 лаптопа.

Учебното заведение разполага с три напълно оборудвани  компютърни кабинета.

Освен това  все повече учителите предпочитат  преподаване с помощта  с  интерактивни дъски. За постигане на по-оптимално темпо на преподаване на учебния материал и за засилване на мотивацията у учениците, се използват допълнителни приспособления като електронни дисплеи, заряд бокс, персонални таблети с пишещи устройства.

Електронният дисплей е свръх нов метод на преподаване, който вече се предпочита не само от учениците за по-добра визуализация и възприемане на учебния материал, но и за по-добрата презентация на уроците от самите преподаватели. На него  се включва електронен учебник с интерактивни задачи и упражнения. Екранът се управлява с тъч скрийн, като учениците излизат пред екрана.  Чрез тези дисплеи  Вапцаровци наблюдават 3D- изображения в електронна платформа  чрез Интернет по предметите „Човекът и природата“,  „Човекът и обществото“ и други предмети. За учителите в начален етап този иновативен метод на преподаване се е  превърнал в ежедневие и удобство, тъй като чрез него те свободно творят, когато подготвят уроците за всеки следващ ден.

Принципът на работа на електронните дисплеи позволява всяко време учителят моментално получава информация  учениците как са овладели  материала и какъв е процентът на успеваемост. Въз основа на тези показатели преподавателят по съответния предмет има основания веднага да направи оценяване на съответния ученик.

Софтуерната система, която използва ОУ“Н.Вапцаров“ е Енвижън . Тя е създадена да улесни учителите при тяхната работа в началното образование.

Целта е  да се преодолее в максимална степен липсата на интерес към науката у децата.

Презентационната част се използва по време на учебните часове не само от учителя, но  и от учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители.

За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със системата, посредством своите мишки.

Енвижън предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците по своя преценка, които ще представят пред учениците. Това се осъществява чрез административния модул на системата.

Публичният портал на Енвижън се използва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да качват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на часовете си. Също така той дава възможност на учениците и техните родители да следят резултатите постигнати в училище, чрез проверка на събраните точки и получените награди.

Напоследък в учебните часове все повече навлиза като практика платформата Енвижън Плей, която  се използва с помощта на смартфони и таблет. Така на практика учебните часове могат да се проведат навсякъде, не само в класната стая – в училищния двор, в Градския парк. Задължителното условие е да има Интернет, споделят  преподаватели от ОУ“Никола Вапцаров“ Ботегврад. Вече няколко учебни срока те преподават чрез тази платформа. Учителят може сам да подготви урока, но има предложени готови такива. За всеки един урок учениците получават код на играта и с негова помощ влизат и отговарят на въпросите.  Целият клас участва едновременно и моментално се получава обратна връзка, доколко учениците са усвоили новите знания. Платформата успешно се използва и за домашна работа, която да достигне до всяко дете.

Учителят я изпраща до учениците и в къщи я изработват, след което биват веднага оценени. Миналата година екип от учители разработиха тестове за ученици  във връзка с подготовката за външното оценяване . Бяха пуснати свободни пароли за достъп в Енвижън Плей. Тук интересният момент е състезателният. Учениците от отделните училища се състезаваха с получените знания. Тази година  училището, което бе най-активно, получи грамота от Енвижън Плей.

„Определено платформата е удоволствие за работа и за ученици, и за учители“, заявяват преподавателите от ОУ“Никола Вапцаров“ Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *