Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Любомир Лилов отказва да бъде общински съветник.На негово място влиза Николай Велков

С решение № 223 на Общинскаъта избирателна комисия в Ботеград Любомир Венциславов Лилов отпада от листата на избраните за общински съветници от квотата на МК“ДИБО“.

Със свое решение № 196/28.10.2019 година, ОИК-Ботевград е обявила имената на избраните за общински съветници на Общински съвет на Община Ботевград.  С това решение Любомир Венциславов Лилов е избран за общински съветник от листата на МК“ДИБО“.

С входящ № 185/04.11.2019 година на ОИК-Ботевград е постъпило заявление от Любомир Венциславов Лилов, с което същия е заявил желанието си „…да бъдат прекратени правомощията на общински съветник“.

ОИК – Ботевград разгледа заявлението и приема същото за молба, с която се заявява отказ на избрано за общински съветник лице да встъпи в правомощията си на общински съветник, преди да е положил предвидената в закона клетва за това.

Предвид гореизложеното, както и съгласно указанията дадени с Писмо изх.№ МИ-15-1403/02.11.2019 година на ЦИК, ОИК-Ботевград приема, че са налице предпоставките при които Любомир Венциславов Лилов следва да отпадне от избраните  за общински съветници от листата на МК“ДИБО“, а на негово място следва да бъде обявен за общински съветник следващия по ред от тази листа, а именно: НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ ВЕЛКОВ.

С оглед на горепосоченото, на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, и във връзка с указанията на Писмо изх.№ МИ-15-1403/02.11.2019 година на ЦИК,  ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БОТЕВГРАД

Р Е Ш И :

  1. Обявява Любомир Венциславов Лилов за отпаднал от списъка на избраните за общински съветници на Общински съвет на Община Ботевград от листата на МК“ДИБО“.
  2. Обявява за избран за общински съветник от листата на МК“ДИБО“ НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ ВЕЛКОВ

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Христо Петков Якимов

За секретар: Виктор Христов Велчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *