Ден: 03.12.2019

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“ Изисквания...

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно / средно-техническо Професионален опит: не се изисква Качества: работа в екип, комуникативни...

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за  длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“. Изисквания за...