Ден: 19.12.2019

На редовното си заседание днес общинските съветници приеха Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през...