Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ОУ“Н.Вапцаров“ получи най-висока оценка от Националния инспекторат по образование

ОУ“Н.Вапцаров“ получи най-висока оценка от независимия орган -Национален инспекторат по образованието.

Оценката е формирана въз основа на извършено инспектиране в рамките на три дни – от 9 декември до 11 декември 2019 г от експертен екип ма инспектората. Проведени са срещи с ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал. Срещите са протекли с висока активност в много конструктивен дух на споделяне за изясняване на аспектите на работата на училището. Посетени са 13 урока по различни предмети, в различни класове. Оценяването обхвана две основни области с няколко критерий – област „Образователен процес“ и област „Управление на институцията“.

Използвани са индикатори, измерващи критериите стратегически мениджмънт, автономия на училището, оперативен мениджмънт, лидерство в училищната общност и екипна работа в училището. Стратегията и всички документи показват много високо ниво на анализ на стратегическо планиране. Екипът на училището е включен и споделя мисията  и визията, разработил стратегията, включващ педагогически и непедагогически персонал. Училището работи усилено за осигуряване на качествено образование, в т.ч. и прилагане на иновативни практики. Директорът, като лидер, обединява и вдъхновява училищната  общност, подкрепя иновациите и творчеството. Не на последно място, екипът на училището  е мотивирано и проявява активност за изпълнение на целите на институцията, се казва още в оценяването.