Ден: 08.01.2020

Организирана престъпна група е действала на територията на община Ботевград в продължение на поне три години като е присвоявала средствата,...

С оглед осигуряване на безопасността на движението по време на празничните и почивни дни, по разпореждане на главния секретар на...