Ден: 13.01.2020

"Твърденията ни, че ВЕЦ-ът е работил извън обхвата на неговото разрешително се доказват с данни от „Напоителни системи.“. Това съобщи...