Ден: 08.04.2020

Общинското ръководство обмисля да се удължи срока за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци до 30 юни. Намерението...