Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

От 5 на 3 г намалиха срока на уседналост за прием в детските ясли и градини в Ботевград. Майките настояват за 1 г уседналост.

Нов критерий за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини бе приет на провелото се редовно заседание на Общински съвет-Ботевград на 30 април. Критерият ще дава 40 точки при класирането и ще се отнася за деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/детска градина не по-малко от две години преди датата на кандидатстване. Всички останали критерии се запазват. Също така съветниците  намалиха срока на уседналост от 5 на 3 години в съответния основен или прилежащ район на детската градина.

Правилата за прием и критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини и основните и прилежащи райони на общинските детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград бяха приети първоначално с Решение №64 от 26.03.2020г. на Общински съвет – Ботевград.

До всички общински съветници на 30 април, преди заседанието,  бе изпратено предложение от разтревожени майки, участващи в сформирана в социалните мрежи група „Ботевград – Прием в ясли и градини 2020“. В него те изразяват мнение, че е най-правилно да отпаднат така приетите правила за прием и критерии за класиране на децата, докато не се направи обществено обсъждане, след отпадане на извънредното положение. „Когато се взимат решения за толкова важни въпроси е редно да се направи обществено обсъждане, което не бе направено“, заявяват майките в писмото до съветниците. Според тях срокът на уседналост 5 години, както първоначално бе прието от съветниците, е  крайно некоректен.

В подкрепа  на майките общинският съветник от ПП ГЕРБ Росица Милчева направи изказване, в което изтъкна, че съветниците трябва да проявят разбиране и съпричастност към тяхната молба, срокът на уседналост да бъде намален на 1 година.  За това тя изложи следния аргумент “Голяма част от родителите са решили да се върнат да живеят в Ботевград , други са се преместили от северния район във вилна зона Зелин. Това означава, че те не могат да се възползват от така приетите критерии.  В крайна сметка това са жители от нашата община, наши избиратели и ние не трябва да оставаме безучастни“.  Милчева настоя това предложение да бъде подложено на гласуване, а  именно срокът на уседналост да не бъде три години, а както следва:  в критерий № 1 да бъде намален на една година; в критерий №2 да отпадне,  в критерий №3 да бъде под една година.  В края на обсъждане на точката от Дневния ред на сесията, предложението на Милчева не събра необходимия брой гласове, за да бъде прието. Четирима съветници бяха „за“, 12 гласуваха „против“ и 9 се въздържаха.

Председателят на Общински съвет-Ботевград, д-р Илин Черняшки уточни, че предложението на майките е постъпило предходния ден, преди заседанието на Общински съвет, но не е обсъдено на заседания на Постоянните комисии и няма Докладна записка по този въпрос. „Ние разискваме Докладна записка, която е входирана и разгледана от Постоянните комисии“, заяви д-р Черняшки.

Общинският съветник Георги Георгиев гласува „въздържал се“ и обясни вота си. „Защо трябва да копираме един голям град, който се намира близко до Ботевград, на който повече от тук не му достигат детските градини. Аз мисля, че засега детските градини покриват 1 200 места, колкото са местата в детските градини и ясли. Ако не достигат направете на местото на старата болница още една детска градина“, заяви Георгиев. Следващият му аргумент бе, че родителите, които се връщат в Ботевград и искат децата им да са в определена детска градина или ясла, в крайна сметка харчат парите си тук.

В хода на разискванията думата взе и кметът на общината Иван Гавалюгов. Той заяви, че  е имал възможност да се запознае с предложението на майките . „По никакъв начин не мога да се съглася, че то е плод на мнение на всички 115 участници в социалната група. Това, че си участник в някаква група, не означава, че изразяваш същото мнение. Имали сме възможност от общинската администрация да разговаряме с родители, които имат друго виждане към приетите към онзи момент решения. Обяснили сме аргументите за уседналост. Мога да кажа, че една част от тях са ги възприели като логични, друга част са казали, че не могат да се възползват от тях в максимална степен“, заяви кметът.

Кметът Гавалюгов обясни каква е идеята на уседналостта. „Никакъв проблем не е да живееш в друг район или в друго населено място в Ботевград и само за да се възползваш от възможността да получиш максимален брой точки, можеш да се преместиш по настоящ адрес в район, който сам си избереш. Няма никакъв технически проблем, достатъчно е ако ваш познат или роднина  ви заяви  съгласие, вие да си смените настоящия адрес на посочения адрес, на който вашия познат или роднина живее и който вие искате да ползвате като основен район. Тогава сами разбирате, че ще се получи един сериозен дисбаланс. Ако приемем, че има няколко детски градини, които са предпочитани, и родителите желаят да получат максимален брой точки, като техен основен район, не представлява трудност. Има сериозен риск да се получат изключително голям брой заявления от родители с настоящ адрес в съответния район, многократно надвишаващ обявения прием. И тогава по какъв критерии ще приемаме децата?!“, попита риторично кметът. Той уточни, че всеки може да кандидатства за която пожелае детска градина и добави, че критериите се прилагат само тогава, когато броят на децата , които могат да бъдат приети в съответната градина, е сериозно надвишен от броя на подадените заявления. „Иначе деца от Трудовец могат да бъдат приети например в Детска градина „Звънче“ стига да има свободни места. Класацията се прилага само, когато броят на свободните места е по-малко от броя на подадените заявления за съответната детска градина. Логиката на уседналостта е преимуществено да се дава на хората, които живеят в този район. Съществува практика, детето когато се роди и го записват в детската ясла или градина. Записването става по никакви критерии. Директорката записва в един тефтер, че детето Х се е родило през Х година и ще бъде прието през 2022 г да речем, и се попълва един списък без ясен критерии. По този начин паралелка в детска градина от 25 деца  по закон става над 33, защото постоянно се добавят деца, които са от съвсем различни райони. По този начин се ощетяват деца, живеещи в този район, които отивайки да се запишат в съответната детска градина им се казва „Няма места, всички са запълнени“. Затова трябва да има правила – уседналост 3 години. Мисля, че това е разумен срок. Целта е да няма това фиктивно записване по настоящ адрес. Направили сме балансирано райониране чрез обективен критерии за записване на децата“, заяви кметът на общината Иван Гавалюгов. Ето какви са те:

Индивидуални критерии:

К1- Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/детска градина не по-малко от три години преди датата на кандидатстване – 50 т.;

К2 – Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/детска градила не по-малко от две години преди датата на кандидатстване – 40 т.;

К3 – Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в прилежащия район на детската градина не по-малко от три години преди датата на кандидатстване – 30;

К4 – Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в прилежащия район на детската градина не по-малко от две години преди датата на кандидатстване – 20 т.;

К5 – Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в населеното място, в което се намира детската ясла/детската градина, за която кандидатства, по-малко от две години преди датата на кандидатстване – 6 т.;

К6 – Деца, които имат брат/сестра, посещаващи през настоящата учебна година, детската ясла/детската градина, за която родителят или официалният настойник е подал заявление за участие в класиране – 50 т.;

Общи критерии:

К7 – Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 годишна възраст – 20 т.;

К8 – Деца със степен на увреждане над 70%, определени е решение на ТЕЛК/НЕЛК – 10 т.;

К9 – Деца – сираци и полусираци – 15 т.;

К10 – Всяко едно от посочените желания за детска ясла/детска градина носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класиране като:

Първо желание – 5 т.

Второ желание – 4 т.

Трето желание – 3 т.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *