Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ден: 22.05.2020

Екипът по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”, обявява...

Славейка Димитрова Калфова-главен учител в начален етап в ОУ"Никола Вапцаров" бе наградена от министъра на образованието и науката, Красимир Вълчев,...

За Родителите, чиито деца предстои да завършат IV клас през учебната 2019/2020 година. Уважаеми Родители, Поради въведените противоепидемични мерки в...

В общинската администрация на Ботевград е внесено мотивирано предложение до общинските съветници да дадат съгласие за продажба чрез публичен търг...