Малките фирми ще могат да кандидатстват вече за грантове

От днес, 11 май, стартира процедурата по кандидатстването за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19. Програмата е първата и до момента единствената, обявена от правителството, която предоставя на бизнеса грантови средства (без задължение за връщане).

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 млн. лв., като те се осигуряват от бюджета на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ и обхваща всички сектори на българската икономика, с изключение на тези от селското стопанство. Всяка фирма ще има възможност да получи между 3 и 10 хил. лв., но заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Фирмите имат официално 30 дни срок за кандидатстване от обявяването на процедурата. Класирането за получаване на финансовата помощ ще става по реда на тяхното постъпване и до изчерпване на финансовия ресурс на програмата. При анонсирането на проекта премиерът Бойко Борисов обяви, че очаква тя да достигне до 20 хил. малки фирми.

Със средствата се допуска да се покрият най-неотложните нужди като наем, консумативи и суровини. Може да бъдат използвани и за разходи за персонал – за възнаграждения и за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, но с изключение на служители, за които се ползва мярката „60/40“.

За да получат грантовете, фирмите трябва да отговорят на няколко критерия. Те трябва да са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот през април спрямо средния месечен оборот от 2019 г. Кандидатите трябва да са с персонал до 50 служители, регистрирали и осъществявали търговска дейност преди 1 юли 2019 г. и за изминалата година да имат минимален оборот от 30 хил. лв.

Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в системата ИСУН 2020. За целта ще е необходимо използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице.

В случай, че при проверката на кандидатурата бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи или да отстранят проблемите в срок до три работни дни от датата на изпращане на уведомлението. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *