Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

От 12-ти май до 24-ти май 2020 г. включително община Ботевград обявява прием на кандидатури за избор на членове в Съвета на децата към ДАЗД.

Право на участие имат деца на възраст до 18 години, отговарящи на следните критерии:

  • Активност;
  • Креативност;
  • Толерантност;
  • Ангажираност към обща кауза;
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; 
  • Ориентираност към резултати;
  • Организаторски умения;
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);

Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните четири направления:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;  

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури

Ако кандидатствате по направление А, Б или В, моля, прикрепете към формуляра за кандидатстване протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата на Вашата номинация.

Формуляри за кандидатстване и мотивационно писмо /по образец/ се подават по електронен път на адрес: admin@botevgrad.org 

Подборът на членове ще се извърши на три етапа, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност. В срок до  15 юни комисия, назначена от кмета на община Ботевград, ще представи първите три одобрени кандидатури във всяко едно от направленията за следващия етап от подбора, който ще се проведе в Областна администрация – София област. Процедурата приключва на 30 септември, когато се обявяват избраните членове на детския консултативен орган на ДАЗД.

Допълнителна информация относно Съвета на децата – https://sacp.government.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0

Формуляр за кандидатстване – вижте в прикачения файл.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *