Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Oнлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ приканва жителите, институциите и бизнеса в общината за активно включване

Екипът по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”, обявява официалния старт на онлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“, която се намира на адрес www.zabotevgrad.eu, като приканва жителите, институциите и бизнеса в община Ботевград за активно включване.

Осъзнаването на стойността и значението на участието на гражданите в местното управление, е процес, който се разраства по целия свят. В отговор на съвременните тенденции за добро управление с широко гражданско участие, екипът на проекта, с подкрепата и консултирането от експерти, работещи  в общинска администрация /ОбА/ Ботевград и външни изпълнители, създадохме иновативен инструмент, онлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“, предоставящ възможности за пълноценно  включване в местните политики на граждани и заинтересовани, с идеята в община Ботевград да се формира и работи активно гражданско общество за местно развитие.

Стартираме с промо клип, който представя възможностите и ползите от използването на иновативния инструмент.

Какво цели платформата?

Онлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ има за цел да улесни жителите, институциите, бизнеса и неправителствения сектор съвместно да участват във формулирането на идеи и предложения за бъдещото развитие на града във важни области като градска среда и екология, здравеопазване, култура и образование, местна икономика, спорт и туризъм, социални въпроси и др. Платформата е практичен инструмент, който стимулира комуникацията между граждани, ОбА, институции, икономически и социални сектори за обединяване на ресурси и капацитет за по-добър живот на хората.  

Как работи платформата?

В платформата гражданите публикуват „забелязани проблеми“, свързани с модернизиране на градската среда, подобряване живота на местното население в центъра и периферните зони, и  споделят идеи за тяхното решаване. Публикациите се коментират между потребителите на платформата и се оценява тяхната актуалност чрез система от рейтинг. Предложенията, които получат най-висок рейтинг, се доразвиват и съвместно с граждани се изготвят предложения за решение, които се адресират към съответната институция за решение.  Изпълнението на взетото решение се осъществява с гражданско участие.

Така платформата допринася за провокиране и насърчаване на колективната интелигентност на гражданите, мобилизира капацитета им за активно участие във формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики в община Ботевград, повишава тяхната осведоменост по важни за общината въпроси. От друга страна, представителите на местното управление получават възможността да вземат експертно отношение по зададените предложения, да се консултират с мнението на гражданите, за да вземат по-информирани решения на съществуващи проблеми чрез отчитане приноса на гражданите. Платформата дава възможност на ОбА да стартира ефикасни консултации с гражданите чрез активното  им включване, благодарение на обхвата на цифровите технологии и оптимизиране на събирането и обработката на постъпилите идеи.

Платформата е с отворен код и предоставя възможност за адаптиране за нуждите на други общини.

Платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ е изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньори по проекта са сдружение „МИГ Ботевград“ – бенефициент и фондация „Съвременност“ – партньор.

1 коментар на “Oнлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ приканва жителите, институциите и бизнеса в общината за активно включване

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *