Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„Балкангаз 2000“ АД с информация относно връщането на суми за доставка на природен газ за времето от 5 август 2019 до 31 март 2020 г.

В изпълнение на Закона за допълнение на закона за енергетиката (Закона), Комисията за енергийно и водно регулиране със свои решения от 5-ти, 13-ти и 20-ти май определи новите „ретро“ цени на природния газ за периода от 5-ти август 2019 г. до 31-ви март 2020 г.

Въз основа на тези решения, в „Балкангаз 2000“ АД бяха извършени пресмятания, от които е видно какви са намаленията в крайните цени, заплащани от потребителите. Освен за всеки месец, те са различни и за различните категории клиенти, предвид разликите в цените на мрежовите услуги.

Резултатите от пресмятанията са показани в таблицата по-долу. За по-добро онагледяване, стойностите са показани в проценти спрямо цените, които са действали във всеки период. В първата колона е показан периодът/месецът, във втората – процентното намаление на цената на газа, в следващата – категорията клиенти и в последната – процентното намаление на крайната цена за съответната категория. За категориите клиенти са използвани съкращенията:

– БИТ – битови клиенти (домакинства)

– ОАТ – обществено-административни и търговски клиенти

– ПРОМ – промишлени клиенти

ПЕРИОД Корекция в цената на газа Корекция в                       крайната цена
05-31 август 2019 г. – 34,8% БИТ – 24,2%
ОАТ – 24,3%
ПРОМ – 26,3%
септември 2019 г. – 34,3% БИТ – 23,9%
ОАТ – 24,0%
ПРОМ – 26,0%
октомври 2019 г. – 21,9% БИТ – 15,2%
ОАТ – 15,3%
ПРОМ – 16,5%
ноември 2019 г. – 13,9% БИТ – 9,6%
ОАТ – 9,7%
ПРОМ – 10,4%
декември 2019 г. – 10,3% БИТ – 7,2%
ОАТ – 7,2%
ПРОМ – 7,8%
януари 2020 г. – 14,1% БИТ – 9,5%
ОАТ – 9,6%
ПРОМ – 10,4%
февруари 2020 г. – 23,2% БИТ – 15,6%
ОАТ – 15,9%
ПРОМ – 17,1%
март 2020 г. – 31,7% БИТ – 21,3%
ОАТ – 21,6%
ПРОМ – 23,2%

СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ СА:

В срок до 20 дни след 20.05.2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД ще изчисли сумите за възстановяване по договора за доставка на природен газ и ще сключи споразумение с „Балкангаз 2000“ АД, след което в 14-дневен срок ще му възстанови сумите. Краен срок – 23.06.2020 г.

В едномесечен срок след получаване на сумата, „Балкангаз 2000“ АД ще изчисли разликите между заплатените и/или дължимите от крайните клиенти суми, за природен газ по старите и по новите цени. Краен срок – 27.07.2020 г.

Изчислената разлика ще се приспада от дължимата от клиента сума започвайки от месеца, в който тя е изчислена и/или от незаплатени стари задължения и неустойки. Когато дължимите от клиента суми са по-малки от изчислената разлика, приспадането ще се извършва от следващи фактури до изчерпване на тази разлика. Срок за първо прихващане – фактурите за м-ц юли 2020 г.

За приспадането ще се издава известие към фактура, в което се посочват стойността на дължимата за съответния период сума за природен газ, размера на изчислената разлика и стойността на дължимата сума от крайният клиент на природен газ след извършеното приспадане.

На лицата, които от някакъв момент в периода след 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. са престанали да бъдат клиенти на „Балкангаз 2000“ АД и не дължат суми за природен газ, дружеството ще възстанови разликата чрез превод на парична сума. За целта, всяко такова лице следва да подаде писмено заявление, в което да посочи банкова сметка, по която сумата да бъде преведена.

На своята страница в ИНТЕРНЕТ, „Балкангаз 2000“ АД ще продължи да информира за поетапното изпълнение на процедурата. В рубриката ДОКУМЕНТИ са публикувани осемте решения на КЕВР за „ретро“ цените.

Линк към сайта на „БАЛКАНГАЗ 2000 “ АД: http://balkangaz2000.com/bg/news/vrashtane-na-sumi-za-perioda-ot-5-avgust-2019gdo-31-mart-2020g-13

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *