Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ОП „Обредни дейности“Ботевград с 83 сватби и 410 погребения за 2019 г

През 2019 г ОП „Обредни дейности“ е извършило 83 сватбени ритуала, от които 22 изнесени ритуала, 126 абитуриентски ленти, организирана е „сребърна“ сватба на 25 семейства и, осигурени са стоки и услуги на гражданите за 80 972 лева.

Обслужени са 410 погребения, извършени са 180 траурни ритуали, приети са 1 230 поръчки на некролози, 260 поръчки за подавки,140 надписи на кръстове, проведени са годишни траурни възпоминания във всички кметства на общината.

Всички приходи на Общинското предприятие се внасят в приход на Общината, след което се връщат обратно в предприятието под формата на субсидия.

Одобреният бюджет на Общински съвет Ботевград за 2019г.е 257 340 лв., а изпълнението е 245 784 лв.

От отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019г. е видно, че най- голям дял от приходите, заемат приходите от продажба на стоки и услуги – 60 940 лв, приходите от гробни места са 17 800 лв.Трябва да се има предвид, че сумата от приходите е формирана от продажба на стоки и с цени от 0.05 лв.,0.10 лв., 0.20 лв.

На територията на града работят две траурни агенции, което налага да се предлагат разнообразни и качествени стоки и услуги на конкурентни цени.

Агенциите осигуряват стоки и превоз, но Общинското предприятие съставя документите, определя часа, осигурява зала, ритуал и гробно място, независимо от кого се обявява погребението.

Цифрите от разходната част на отчета показват, че по-голямата част от разходите са за заплати – 132 244 лв и осигуровки на персонала-20 876 лв., за отопление, горива и енергия- 9 208 лв.Значителна е сумата за закупуване на стоки и услуги.

Общинското предприятие осъществява дейността си със следната материално- техническа база:

  •  Ритуален дом
  •  Дом на покойника
  •  Гробищен парк с прилежащите му сгради
  •  Специални автомобили Опел „Омега“ и Мерцедес 250.

Сградата на Ритуалния дом е завършена и предадена в експлоатация през 1992 година. В нея се приемат заявки и се извършва организирането на радостните и траурните обреди, провеждат се радостни ритуали, извършва се търговска и административна дейност. Сградата е с интересна архитектура, но големите отворени пространства в нея я правят трудна за поддържане и отопление. Един от проблемите с поддръжката на сградата е свързан с течовете от покрива. През 2018 г. беше направен частичен ремонт на половината покрив на сградата, намираща се над Пенсионерски клуб „Детелина”, но при се установи, че проблема идва от централната част на покрива.Течовете се увеличиха и при дъждовно време в брачната зала и централното фоайе, водата се оттича по два три дни след спиране на дъжда. Общинското ръководство е запознато с проблема, направен е оглед и е предвиден ремонт на покрива и козирката над централното фоайе.

Дом на покойника е въведен в експлоатация през 2006 г.

С неговото построяване се реши един много сериозен проблем на гражданите, свързан с престоя на починалите и поклоненията. Ползва се за граждански ритуали, опело, поклонение и престой.

Гробищният парк съществува повече от 100 години. Площта му е 35 декара и в момента има 6795 гробни места. Правени са няколко разширения- през 1982 г. в източна посока, 1992г. и 1998. г в северна посока и 2011 г. в южна посока. След изчерпване на свободния терен в южна посока, Общинското ръководство предприе действия за отпускане на ново разширение в източна посока, което вече е въведено в експлоатация. Общата площ по схемата за разположение на гробните места на терена в източна посока е 2337 кв.м., като са спазени задължителните изисквания на M3 по наредба №2 от 21.04.2011 г. за размери и отстояния , остават 1815 кв. м. Прогнозира се, че новото разширение ще поеме погребенията в следващите три години. За изкопаване на гробните места в Гробищния парк се грижат двама гробари, а поради невъзможност да се копае на ръка в новото разширение ползваме техника на ОП БКС.

За почистване, благоустрояване и поддържане на гробищния парк се грижат трима работници. Разширенията са доста големи и през пролетния и летен сезон, затревените алеи се косят и почистват ежедневно.

Траурните ритуали се обслужват от един специален автомобил – Опел „Омега“ и специален автомобил Мерцедес 250.

Общинското предприятие съхранява и лекотоварен бордови автомобил УАЗ 452, закупен през 1988 година.

През 2019 година Предприятието е осъществявало дейността си със следната структура и управление:

Управител: 1 бр.

Главен счетоводител: 1 бр.

Завеждащ бюро обреди и ритуали: 3 бр.

Шофьор на специален автомобили бр.

Чистач: 1 бр.

Общ работник: 3 бр.

Гробар: 2 бр.

Предприятието работи 365 дни в годината.

Колективът се старае да отговори на съвременните изисквания на гражданите и да поддържа високо художествено ниво на обредите.

Осъзнавайки деликатната сфера на своята дейност, служителите в предприятието изразяват съпричастност към гражданите и в траурните и в радостните обреди, стремят се да предложат всичко необходимо за тези събития, да им спестят време, излишни разходи и усилия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *