Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Покана към членовете на КВО на МИГ Ботевград

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/-Общо събрание, 
В качеството си на председател на УС на МИГ Ботевград и съгласно член 32.ал.1 и 42. ал.1. от Устава на сдружение МИГ Ботевград, при спазване условията при извънредната епидемична обстановка, свиквам  членовете на сдружението на общо събрание с дневен ред:

1. Доклад за изпълнени дейности от сдружение Местна инициативна група Ботевград /МИГ Ботевград/ за 2019г. Обсъждане и одобряване.

2. Отчет за финансовите разходи на МИГ Ботевград. Обсъждане и одобряване.

Обсъждане и одобряване на прогнозен план за разходи и дейности на сдружение МИГ Ботевград за година 2020.

3. Представяне, обсъждане, препоръки и одобряване на План за многофункционално управление и устойчиво  развитие на горите и земите на територия на община Ботевград в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, в качеството си на партньор на фондация  „Съвременност“. Планът ще бъде изпратен на членовете на сдружението и представен на събитието в кратка форма.

Дата: 27.05.2020 г. /четвъртък/, час 17:30 ч.

Място: сградата на ОбА, пл. „Освобождение“ № 13, зала „Христо Ботев“, партер


ВАЖНО: Формата, датата  и мястото  на събитието може да бъдат променени  в съответствие с мерките, наложени от извънредната епидемична обстановка.
С уважение,

Иван Гавалюгов

Председател на МИГ Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *