Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Над 30 хил кв.м е ремонтираната пътна мрежа в община Ботевград през 2019 г

Това показва информацията за състоянието на общинската пътна мрежа и мерки за осигуряване безопасността на движение на територията на община Ботевград, която предстои да бъде разгледана и приета от Общински съвет Ботевград на 28 май 2020г.

Пътната мрежа в община Ботевград, представляваща Републиканска пътна мрежа преминаваща през общината се състои от:

 •  Автомагистрала, съответно е участък от АМ „Хемус“ е дължина – 18,4км.,
 •  Първи клас пътища е участък от път 1-1 /Видин-София/ с дължина – 36,6км и участък от път 1-3 /Ябланица-Ботевград/ с дължина – 8,8км.
 •  Скоростен път с участък от път II-17 /Чуклето-пътен възел Ботевград на АМ„Хемус“/ е дължина – 6,6км.
 •  Трети клас път е участък от път III-161 /Люти дол-Ботевград / е дължина –

24,5км.

 •  Общинската пътна мрежа на територията на общината е е обща дължина – 210 км.
 •  Улична пътна мрежа в Община Ботевград – 216км.

В различните населени места тя е в различно техническо състояние като преобладава асфалтово покритие и малка част на трошенокаменна настилка.

В землището на Ботевград, вилна зона „Зелин“ и местността „Чеканица“ бяха извършени и продължават да се извършват ремонтни дейности по цялостно и частично изкърпване и полагане на асфалт общо – 13502 кв.м , както и изкърпване на уличната мрежа в следствие на ВиК аварии или отклонения – 462 кв.м извършени от ОП „БКС“.

Извършени са и ремонти за благоустрояване пътната мрежа на гр. Ботевград от частни фирми, както следва:

 •  Изкърпване на улична част и междублоково пространство при бл.50 и уширение паркинг в жк. „Васил Левски“ – 186 кв.м;
 •  Аварийно изкърпване на ул.,,Г.С.Раковски“, ул.„Сан Стефано“ и ул.,,Витоша“ – 195 кв.м;
 •  Изграждане на улица тупик зад Общинска Администрация – 525 кв.м;
 •  Ремонт на паркинги от Поземлен имот /ПИ/ за кв.81 – 1570 кв.м и Поземлен имот /ПИ/ за кв.139 – 1270 кв.м;

Посочените асфалтови работи възлизат общо на 17 718кв. м.

В землището на село Новачене се изпълни изкърпване по улична мрежа – 35 кв.м.

В землището на село Боженица се изпълни частично изкърпване с асфалт по улична мрежа – 275 кв.м.

В землището на село Рашково се извърши ремонт на асфалтово покритие по уличната мрежа – 300 кв.м.

В землището на село Врачеш се направи изкърпване и цялостно асфалтиране по уличната мрежа – 6 790 кв.м .

В землището на село Трудовец се извърши изкърпване и цялостно асфалтиране на улична мрежа – 3 590 кв.м.

В землището на село Литаково се извърши изкърпване и цялостно асфалтиране по улична мрежа – 1 750 кв.м.

ОП „БКС“ регулярно поддържат /почистват/ храстовидната растителност по пътния банкет на общинските пътища. През зимния сезон се режат и надвиснали дървета над пътното платно. При възможност се почистват и част от републиканските пътища, тъй като на отделни места видимостта е намалена.

По отношение за знаковото стопанство поетапно се подменят като се закупуват и монтират нови знаци. Общината е закупила и поставила табели за обозначаване на имената на улиците във селата Врачеш, Литаково, Новачене, Скравена и Трудовец.

Продължава се с поетапната подмяна на уличното осветление във Ботевград, по пътя до е. Трудовец и главната улица до границата с община Правец. Като свалените осветителни тела се монтират в селата, в участъците, където липсва осветление, така че да осигурим възможно по-голяма осветеност на общината.

Необходимо е да се предвиди при възможност почистването /понижаване/ на банкетите на общинските пътища тъй като на много места водата по пътищата не се оттича от пътното платно. Така ще подсигурим отводняване на пътното платно и увеличим трайността на пътната настилка. След това ще се премине към почистване и на отводнителните съоръжения /водостоци/, дейности които не са правени от години и са довели до компрометиране на пътни участъци. Нужно е последователно възстановяване на липсваща предпазна еластична ограда, парапети по мостови съоръжения и маркировка.

С осъществяване на непрекъснат контрол от кметове и кметски наместници по селата, а и от служителите на Дирекция „Сигурност и обществен ред“ към общинската администрация, ще се следи за правилното използване, поддържане и възстановяване на общинските пътища.

Контролът по пътищата в общината се извършва от РУП на МВР-Ботевград, сектор Пътна Полиция, но проблемите по отношение карането с висока скорост и паркирането на нерегламентирани места продължават да стоят нерешени. За изминалата година в общината са постъпили 390 броя сигнали за пътнотранспортни произшествия. Съставени са общо 487 броя актове по ЗДвП, нарушения за неправилно паркиране, несъобразена скорост, технически неизправни автомобили, шофиране без книжка и употреба на алкохол.

Предстоящите мерки за осигуряване безопасността на движение на територията на община Ботевград ще бъдат насочени към:

 •  разглеждане и обстоен анализ на местата, където се констатират множество нарушения, в следствие на които възникват ПТП;
 •  завишаване на контрола по спазване правилата за паркиране и движение;
 •  поддържане на знаковото стопанство, възстановяване на пешеходните пътеки и хоризонталната маркировка;
 •  превантивни действия по отношение засилване на родителския контрол за недопускане управляване на мотопеди без квалификация и екипировка;
 •  засилване на превантивната дейност с цел намаляване на пътно­транспортните произшествия и пътнотранспортния травматизъм.

Заедно с органите на КАТ, общинското ръководство ще полага ежедневни усилия за спазване на Закона за движението по пътищата и Наредба № 1. Ще възстановява и поддържа ежедневно уличното осветление и знаковото стопанство. В детските градини и училища ще се организират различни мероприятия с цел обучение и спазване на правилата за движение. В общината се работи ежедневно за осигуряване на добри условия за безопасност на движението, което ще продължи и за в бъдеще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *