Съветниците в Правец дадоха съгласие общината да кандидатства за безлихвен заем от централния бюджет за противоепидемични мерки

Редовното заседание на Общински съвет Правец започна днес с благопожелания към секретаря на община Правец – Албена Петрова, която днес има рожден ден. Екипът нан Botevgrad.news също я поздарвява, като й пожелава здраве и професионални успехи!

В заседанието бяха гласувани следните решения:

Направени бяха промени в списъка за придобиване на дълготрайни активи. Промяната се налага, тъй като в предварително одобрения бюджет на общината са предвидени 35 хил. лв. от собствени средства за закупуване на детски паркови съоръжения. Същевременно от „Елаците Мед“ е постъпило дарение в размер на 20 000 лв. Така тези средства ще бъдат пренасочени именно за закупуване на детски паркови съоръжения, съобщава praveshkiglas.com.

Съветниците дадоха съгласие общината да кандидатства за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет за изпълнение на противоепидемичните мерки: 15 000 лв. са средствата за изразходвани дезинфектанти, препарати и мерки за справяне с корона вируса. Още 200 000 ще иска общината за компенсиране на занижената събираемост на средства поради корона кризата. Както бе оповестено от НСОРБ, с 40% са намалели приходите на общините за първото полугодие.

Актуализирана беше и програмата на общината за управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост. Съветниците гласуваха отдаване под наем на земеделски земи – овощни градини в Правешка Лакавица, както и УПИ-та, които ще бъдат предложени за продажба.

Разгледани бяха и постъпили заявления от д-р Асен Арсов за наемане на две помещения за здравни нужди в сградата на кметство с. Джурово и от д-р Съйко Костов  –  за четири помещения в Осиковица и в Джурово.

Утвърдени бяха първоначалните цени за отдаване под наем / на Бившия клуб за възрастни хора в с.Видраре/ и за продажба на общински имоти / УПИ от 2950 кв.м – в махала Скърнава за 38350 лв. без ДДС първоначална цена; сградата при кръстовището на моста в Правец – първоначална цена 69 430 лв. без ДДС; апартамент 39 кв.м. -25 800 лв. начална цена; общински имот  от 656 кв.м. в Осиковска Лакавица- 6560 лв. ; УПИ в мах. Драганска почти два декара за 48 хил.лв./.

Разгледани бяха докладите на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за предоставяне на язовири, собственост на община Правец. В срок до 31.10.2020 г. концесионерите на язовирите в Правец и Осиковица трябва да изпълнят инвестиционните си програми, посочени в концесионните договори-гласуваха съветниците. В срок до 1.10.2020 г. концесионерът на язовира в Правец трябва да  представи програма за спортен риболов и финансови условия за предоставяне на услугата, включително и предвидената отстъпка от 50% за граждани на община Правец. Съветниците взеха решение да възложат на кмета на общината да предприеме необходимите действия за контрол на горопесоченото, като градоначалникът представи отчет за това до 30.11.2020 г.

Общинските съветници одобриха също така финансирането на маломерни паралелки в ОУ“Хр.Ботев“-Разлив, където ще има по 6 и 9 ученици.

Гласувано бе също така финансовото участие на община Правец в провеждането на Моцартовия фестивал от 21 до 23 август. Съветниците взеха решение да бъдат отпуснати до 20 000 лв.

Приети бяха и докладите на читалищата за осъществените дейности през 2019 г., както и отчет на ОбС за първото полугодие на 2020 г. За това време са проведени 6 редовни и 1 извънредно заседание, както и 1 онлайн заседание по време на извънредното положение:  приети са 137 решения, 2 са обжалвани, изпълнени са 121, в процес на изпълнение са 10, неизпълнени-5, отменени-1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *