Община Етрополе с одобрен проект по ОП“Околна среда 2014-2020г“

Община Етрополе спечели проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв. със срок на изпълнение 18 месеца. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

 Целта на проекта е превенция и намаляване на общото количество твърди битови отпадъци, които се превозват и третират, с което ще се намалят и разходите на системата за управление на отпадъците и ще се повиши участието на гражданите в разделното събиране.

 По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

•          Проучване на нагласите в общността и домакинствата за предотвратяване генерирането на биоразградими битови отпадъци в рамките на твърди битови отпадъци – организиране и провеждане на 2 фокус групи с по 3 представители на домакинства, родители, училища, пенсионери – основни генератори на твърди битови отпадъци;

•          Оборудване на две зелени класни стаи с цел създаване на условия и методология за въвеждане на Демонстрационна образователна програма в двете пилотни училища в общинна Етрополе: Основно училище „Христо Ботев“ и  Средно училище „Христо Ясенов“. Целта е повишаване на знанията на ученици от 1 до 8 клас за компостиране и превенция, разделно събиране и удължаване живота на разделно събрани отпадъци;

•       Оборудване на училищните дворове с Демонстрационни компостиращи системи и включването на учениците, учителите и родителите в различни активности, свързани с превенция на генерирането на твърди битови отпадъци;

•          Предоставяне на съдове за компостиране на 200 домакинства на територията на селата в община Етрополе, с цел въвеждане и изпълнение на Програма за домашно компостиране;

•          Изготвяне на наръчници за компостиране в домакинствата;

•          Провеждане на обучения на лицата, които ще използват съответните материални активи (контейнери за компостиране в общността и домакинствата) за целите на изпълнение на добрата практика;

•          Мониторинг на изпълнението в домакинствата и общността (училищата).

2 thoughts on “Община Етрополе с одобрен проект по ОП“Околна среда 2014-2020г“

  1. I do accept as true with all the concepts you’ve presented to your post.
    They’re very convincing and can definitely work.
    Nonetheless, the posts are very brief for newbies.
    May just you please extend them a little from next
    time? Thanks for the post. asmr 0mniartist

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.